10

Dni turnusu

28

miejsc na turnusie

50

godzin zajęć praktycznych

przyjaźnie na lata

Turnusy Wakacyjnej Szkoły Treningu Pamięci

Przedsięwzięcie powtarzane co roku, mające na celu zrzeszać osoby z całej Polski zainteresowane technikami szybszego i lepszego uczenia się, kreatywnego myślenia oraz szeroko rozumianego rozwoju osobistego.

Turnus Trenerski
23.06-02.07.2019

Turnus I
03.07-12.07.2019

Turnus II
13.07-22.07.2019

Turnus III
23.07-01.08.2019

Turnus IV
02.08-11.08.2019

Turnus V
12.08-21.08.2019

Turnus VI
22.08-31.08.2019

Cele

Pokazujemy poprzez doświadczenie uczestnika na czym polega twórcze, błyskawiczne uczenie się
(MOŻNA INACZEJ), pomagając przy tym rozwinąć jego pełny potencjał i odkrywać jego życiowe cele, zgodne z własnymi marzeniami i oryginalnością. Akcentując na tej drodze rolę właściwego systemu ćwiczeń. A przy tym odpocząć, nabrać sił, zdrowia i energii, w gronie ludzi o podobnych
celach i nastawieniu.

„Nie ważne, skąd przyszedłeś i jaki jesteś. Ważne, dokąd zmierzasz i kim możesz być”.
Wiemy, że to wszystko jest na każdą głowę, Twoją też.

Na każdym obozie realizujemy wszystkie tematy podstawowe, dla wszystkich grup wiekowych.
Każda grupa ma jednak swojego trenera i osobny program, więc nie przeszkadzamy sobie wzajemnie, przeciwnie – dajemy pole do radosnej i pobudzającej integracji.

Dzięki specjalnie dobranym ćwiczeniom uczestnicy turnusu poznają i stosują metody pobudzające wyobraźnię i siłę skojarzeń, są w stanie dostrzec i wykorzystać etapy twórczego myślenia na co dzień oraz wykorzystać w praktyce kilka wybranych metod twórczego rozwiązywania problemów. Dodatkowe ćwiczenia na platformie internetowej tworzą dobre przygotowanie do dalszych, również samodzielnych poszukiwań i studiów, poszerzających wiedzę o ludzkiej kreatywności. 

 

Koszty:

1
zł netto/os.

Młodzież powyżej lat 15 i dorośli

1
zł netto/os.

Osoba poniżej 15 roku życia bez opiekuna/rodzica

1
zł netto/os.

Osoba poniżej 15 roku życia jadąca z opiekunem/dorosłym. W takim wypadku dorosły płaci 1880 zł netto.

W przypadku większej ilości osób jest możliwość przydzielenia zniżki, podobnie jak przy grupach zorganizowanych.

Obejmują:

pełne wyżywienie i zakwaterowanie,
zajęcia i ćwiczenia programowe,
skrypt/materiały pomocnicze, indeksy (możliwość nabycia na miejscu literatury fachowej i innych materiałów po
preferencyjnych cenach),
program wycieczkowy/krajoznawczy (z elementami wiedzy o ziemi, ornitologii i ekologii),
całodobową opiekę pedagogiczną w przypadku młodych uczestników,
dyplom uczestnictwa,
ubezpieczenie NNW,
możliwość nabycia wszystkich produktów ze sklepiku internetowego.

Miejsce na turnusie zostaje zarezerwowane po zaksięgowaniu na koncie firmowym zaliczki w postaci 900 zł
ECCE HOMO XXI nr rach. 35 2530 0008 2076 1004 2410 0001
(Organizator wypoczynku zastrzega sobie prawo do zwrotu zaliczki jedynie w przypadku, gdy turnus nie odbędzie się z winy firmy)

Realizowane Programy

“Co najcenniejszego możesz dać swojemu dziecku, Tato, Mamo? Bujną wyobraźnię, poczucie samodyscypliny,
wysoką samoocenę (wiarę w swoje możliwości i poczucie własnej wartości), świadomość własnej
oryginalności, wytrwałość, odpowiedzialność, odwagę i jak używać mózgu. I może przede wszystkim radość
życia… A na końcu wielkie, szczytne cele (aby mogło wybrać) i sposoby jak je osiągać.”

Adresat:
dzieci w wieku 6-14 lat wraz z rodzicami

Cele:

 • przekazać w atrakcyjnej, niecodziennej formie wiedzę na temat uczenia się z o wiele większą skutecznością, pasją i radością,
 • umożliwić rodzicom inny jakościowo, pełniejszy kontakt z własnym dzieckiem na bazie zabawy
  ruchowej i intelektualnej,
 • rozpoznać własne strategie uczenia się dziecka,
 • pokazać rodzicom uznane dzisiaj w świecie metody pobudzania całego potencjału intelektualnego dziecka,
 • zwiększyć wiarę dziecka we własne siły i możliwości (przez stawianie wyzwań i pokonywanie barier wedle metody doskonalenia umiejętności na drodze „małych sukcesów”),
 • wypocząć w aktywnym i biernym kontakcie z przyrodą, poświęcając ten czas sobie i innym.

  Program bazowy:
  1. Zajęcia podstawowe w wymiarze 6 godzin dziennie (3,5 godziny przed i 2,5 po południu).
  2. Ćwiczenia koncentracji i wyobraźni.
  3. Budowanie siły skojarzeń i twórczych asocjacji.
  4. Zabawy rysunkowe – sztuka uczenia się dzisiaj to widzieć i kojarzyć nowe informacje, i żeby się tego chciało.
  5. Podstawy trzech głównych technik pamięciowych- uczenie się staje się radosną zabawą z umysłem i wyobraźnią:
  a) Łańcuchowej Metody Skojarzeń.
  b) Techniki Słów Zastępczych.
  c) Zakładkowej Metody Zapamiętywania
  6. Specjalny program ”Ortografia? To bardzo łatwe!”, w zabawie z wyobraźnią i własnym umysłem – wykorzystując wyobraźnię i siłę skojarzeń już zawsze będziesz liczył i pisał bezbłędnie…
  7. Specjalny program ”Tabliczka mnożenia? Nic prostszego!” – jeszcze się przy tym uśmiejesz! Nauka tabliczki mnożenia (po 10 dniach znasz ją całą, jeśli były z tym kłopoty) w zabawie
  z wyobraźnią i własnym umysłem – odkrywamy uczenie się w stylu „raz a dobrze”.
  8. Notowanie przy pomocy Map Myśli – lepiej zrozumiesz, zapamiętasz, utrwalisz i poszerzysz nową wiedzę.
  9. Zadania i ćwiczenia rozwijające wszystkie rodzaje inteligencji i pełny potencjał mózgu, łącznie z twórczym
  myśleniem.
  10. Ćwiczenia specjalnych form relaksu, zwiększające skuteczność pracy uczącego
  się mózgu – uczysz się i wypoczywasz.
  11. Specjalny program ruchowy, każda przerwa wypełniona zabawami zręcznościowymi jak:
  – żonglowanie,
  -skakanka,
  – ćwiczenia z kijem (z podstaw aikido)
  W dyspozycji będą urządzenia specjalne: boisko do gry w koszykówkę, piłkę nożną siatkówkę i badmintona – pamiętaj: najlepszy sposób na poprawę koncentracji to ruch!
  12. Wyzwania i przeszkody, po pokonaniu których wzrasta samoocena i wiara w swoje możliwości – przejdziesz próbę samotności, strachu, milczenia, wytrzymałości i wielu innych…
  Program dodatkowy:

 • Spacery ekologiczne, rozpoznawanie ptaków, drzew i roślin,

 • Żeglowanie rekreacyjne (w zależności od pogody),

 • Sekrety orgiami,

 • „Mesy wieczorne”

  Uwaga: wszystkie dzieci wyjeżdżają z Obozu z Długofalowym Planem Pracy Własnej umożliwiającym po 
  powrocie do domu kilkutygodniową samodzielną pracę i ćwiczenia pamięciowe, wraz z rodzicami lub opiekunem (również na bazie konsultacji internetowej).

  Dla uczetników, którzy ukończyli powyższy turnus (program I stopnia) przewidziana jest oferta dodatkowa kolejnego turnusu doskonalącego i poszerzającego tematykę pierwszego (program II stopnia).

Program realizowany o materiały autorstwa Marka Szurawskiego „HiMemory! Pięć minut dla
pamięci”, łączące sprawną pracę własną z konsultacją i ćwiczeniami pod kierunkiem trenera.

We współczesnym, lawinowo zmieniającym się i konkurencyjnym świecie jedyne źródło przewagi to szybsze uczenie się, entuzjazm, wykorzystanie pełni własnego potencjału
i oryginalności, efektywne, twórcze myślenie, siła pracy zespołowej, skuteczna komunikacja i wartościowe związki międzyludzkie.
Pokazujemy, jak zdobyć tę przewagę!

W zakresie treningu pamięci:

 • poznanie nowoczesnych technik uczenia się i wykorzystywanie ich w praktyce szkolnej i zawodowej,
 • pobudzenie synergii obupółkulowej,
 • ćwiczenia koncentracji i uwagi ,
 • poznanie zasad Accelarated Learning,
 • rozpoznanie własnych strategii uczenia się,
 • notowanie przy pomocy map myśli (Mind Mapping),
 • zasady szybkiego czytania,
 • uczenie się w stanie relaksu,
 • zadania przygotowujące do udziału w Memoriadach Szkolnych i Mistrzostwach Polski w Zapamiętywaniu.

  W zakresie treningu wyobraźni:

 • ćwiczenia siły skojarzeń,
 • poprawa synergii lewej i prawej półkuli mózgu (powrót do równowagi intelektualnej),
 • podstawy rysunku artystycznego,
 • twórcza wizualizacja,
 • pobudzanie intuicji,
 • podstawy twórczego myślenia,
 • ćwiczenia automotywacji,
 • ustalenie własnych ról,
 • ustalenie systemu wartości i celów życiowych,
 • metody podejmowania lepszych decyzji,
 • metody budowy wewnętrznego optymizmu,
 • praca z podświadomością,
 • pobudzanie intuicji,
 • określenie własnego biorytmu,
 • rozpoznawanie rodzajów własnej inteligencji i sposoby ich pobudzania,
 • określanie własnego „superzłącza”,
 • określanie profilu własnej osobowości,
 • określanie typu charakteru,
 • określanie stylu myślenia,
 • pobudzanie ducha przedsiębiorczości,
 • zasady skutecznego działania,
 • zarządzanie czasem,
 • elementy programu „MyWay” i „Trzy kubki”.

  Szukając wyższych aspiracji poznajesz i tworzysz siebie na nowo …

  W zakresie wypoczynku, treningu ciała i kształtowania sylwetki (program maksymalny, wspólny dla wszystkich turnusów i stopni, tylko dla chętnych):

 • bierny i czynny wypoczynek fizyczny odpowiednio dla młodych i dorosłych uczestników,
 • zajęcia relaksujące, ćwiczenia ze skakanką,
 • nauka żonglowania,
 • ćwiczenia tybetańskie,
 • trening siłowy i zręcznościowy,
 • trening bezprzyrządowy z elementami kalisteniki (drążek, drabinki i poręcze równoległe),
 • ćwiczenia qi – gong,
 • podstawy treningu aikido (jako ćwiczenie koordynacji ciała i umysłu, bez żadnych konotacji filozoficznych czy religijnych),
 • nauka wchodzenia w stan czujnej relaksacji,
 • badminton,
 • siatkówka,
 • koszykówka,
 • codzienne „mesy wieczorne”,
 • 2 – 3 godziny czasu wolnego każdego dnia (są wakacje!)….

  Wiesz jak osiągać stan optymalnego uczenia się (OLS), a rozwój umysłu łączysz z budową sylwetki i ćwiczeniem
  ciała… Tak! Aby dzisiaj uczyć się INACZEJ, trzeba być INNYM człowiekiem.

  A poza tym:
  – poleżysz w Laboratorium snów, marzeń i wyobraźni, dumając o własnych sprawach, marzeniach i celach,
  – prześpisz noc w prawdziwym domku na drzewie (jeśli lubisz takie wyzwania),
  – posiedzisz na krzesełku Świętego Antoniego (też na drzewie),
  – nauczysz się mowy wiatru, chmur, drzew i ptaków,
  – przeżyjesz „Dzień Wielkiej Samotności” w poszukiwaniu Własnej Drogi,
  – w „Kawiarence Sokratesa” poznasz sposoby myślenia genialnych umysłów,
  – przegadasz sprawne, twórcze myślenie, i jak „czynić z życia dzieło sztuki” (idąc za myślą Leonarda da Vinci),
  – a w gronie dorosłych – ważne tematy rodzicielskie i sprawy edukacji szkolnej i domowej.

  Dla uczetników, którzy ukończyli powyższy turnus (program I stopnia) przewidziana jest oferta dodatkowa kolejnego turnusu doskonalącego i poszerzającego tematykę pierwszego (program II stopnia).

Turnus podzielony jest na 3 części:
Część pierwszą wypełnia omówienie podstawowych warunków optymalizujących działanie naszej kreatywności. Obejmuje również prezentacje i charakterystykę podstawowych narzędzi kreatywnego myślenia uzupełnionych o najważniejsze techniki wspomagające, ze szczególnym podkreśleniem metod indywidualnych.
Część druga to szczegółowy opis etapów twórczego rozwiązywania problemu oraz ilustracja praktyczna na bazie myślenia lateralnego i wynalazczego Edwarda de Bono.
Część trzecia to samodzielne ćwiczenia i zadania utrwalające w oparciu o Długofalowy Plan Pracy Własnej i konsultacje internetowe. Po turnusie program nastawiony jest szczególnie na indywidualne i samodzielne wykorzystywanie wszystkich omawianych metod i technik.

Cele:
Przekazanie podstaw wiedzy o myśleniu kreatywnym, prezentacja i charakterystyka najważniejszych technik i metod, owocujących największą liczbą pomysłów oraz przygotowanie słuchacza do skutecznego wykorzystania nowej wiedzy przez wyćwiczenie stosownych umiejętności praktycznych i nawyków myślenia ukierunkowanego na pobudzenie potencjału ludzkiej wynalazczości i pomysłowości.

Program:
 Jak wpadać na twórcze pomysły?
 Jak pobudzać kreatywność innych?
 Jak pomaga w tym żonglowanie?
 Co twórczego można zobaczyć w „szklanej kuli”?
 Jak działa „prywatna i odwrócona burza mózgów”?
 Jak, podobnie jak Einstein, Leonardo da Vinci i Sokrates, łamać reguły myślenia, znajdywać twórcze związki, zadawać „twórcze” pytania i myśląc alogicznie logicznie coś wynaleźć?
 Co to jest kreatywność i dlaczego warto ją pobudzać i niej korzystać?:

Warunki stymulujące optymalne wyniki kreatywnego myślenia:
1.Wykorzystanie pełni własnego potencjału, w szczególności synergię obu półkulową, wyobraźnię i siłę skojarzeń.
2. Praktyczna znajomość głównych technik i metod kreatywnego myślenia.
3. Co to jest i jak osiąga się Stan Kreatywnego Myślenia.
4. Jak tworzyć środowisko sprzyjające twórczej pracy mózgu.
5. Jak tworzyć, organizować i dysponować zasobami optymalizującymi kreatywne myślenie:

czasem i energią (fizyczną i psychiczną).

Główne narzędzia kreatywnego myślenia (w myśleniu indywidualnym):
1. Mapy Myśli.
2. „Superburza” mózgów.
3. Metoda „układanki”.
4. „Prywatna” burza mózgów.
5. Metoda „20 kroków do…”.
6. „Pogromca problemów I i II”.

Najważniejsze techniki wspomagające:
1. Myślenie pojęciami i obrazami, myślenie niewerbalne poprzez rysunek – „wizualny język równoległy” – wprowadzenie.
2. Podświadoma generacja pomysłów („błyskawica inspiracji”): wykorzystanie naturalnych „biorytmów myślenia”.
3. Metoda „solvitur ambulando”. Oddech poczwórny.
4. Myślenie kategoriami wielkości.
5. Właściwe rozumienie problemu i prawo kontekstu.
6. Zapamiętywanie snów.
7. Algorytm ustalania wizji/misji życia i najważniejszych celów.
8. Rysowanie wrażeń pozawzrokowych (ESP) jako metoda pobudzenia intuicji i kreatywności

Etapy kreatywnego myślenia – omówienie szczegółowe:
 Przygotowanie – sformułowanie problemu/zadania (Insight).
 Start (właściwy stan umysłu) i zbieranie danych (Saturation).
 Polowanie na pomysły i tworzenie zalążków pomysłu (Incubation).
 Moment olśnienia (Eureka!).
 Ocena i selekcja pomysłów pod katem ich realizacji (Verification).

Dla uczetników, którzy ukończyli powyższy turnus (program I stopnia) przewidziana jest oferta dodatkowa kolejnego turnusu doskonalącego i poszerzającego tematykę pierwszego (program II stopnia).

Hej, Kolego/Koleżanko! Jeśli należysz do grupy młodszych potencjalnych uczestników turnusu (chociaż ta informacja przyda się wszystkim), pozwalam sobie na napisanie bardziej osobistego listu, wyjaśniającego bliżej co i jak robimy na tych spotkaniach oraz dlaczego i po co. Bardzo zależy mi na tym, abyś sam podjął decyzję o ewentualnym przyjeździe, a nie tylko skutkiem mniej lub bardziej odczuwalnej namowy lub nacisków. Tak więc jeśli masz poczucie, że warto zainteresować się bliżej tematem, czytaj uważnie.
Przede wszystkim pamiętaj, że Turnus to nie szkoła, w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Owszem, jest dużo, nawet bardzo dużo zajęć i wiedzy do wchłonięcia, ale dzieje się to
w nietypowy sposób – urozmaicony, w wielu wątkach, ekscytujący, powiązany z nośnymi wyzwaniami, uśmiechem i radością. To właściwie wielka i prawdziwa przygoda dla ciała, ducha,
i umysłu. Pokazujemy tu bowiem jak człowiek może i powinien się uczyć i myśleć – nie tylko
o wiele szybciej i skuteczniej, ale i z prawdziwą przyjemnością. Chodzi o dwie rzeczy.  To coś, co nazywa się dziś w świecie Accelarated Learning (1) – po angielsku: „szybkie uczenie się” lub uczenie się przez kreację – wykorzystujące w zabawie z umysłem i wyobraźnią wszystko, co masz –
czym dysponujesz, co możesz w sobie znaleźć i co możesz pobudzić.. Prawdziwa frajda!
I prawdziwe, nowe światy do odkrycia, związane z największym skarbem, jaki masz – własnym mózgiem. Bardzo potrzebnym i Tobie, i mnie i światu. A na tym polu stać nas na prawdziwe „cuda”. Wierz, nie wierz – ale na przykład program przyrody (V klasa szkoła podstawowa/I-sza klasa gimnazjum) na tym turnusie opanujesz w kilkanaście godzin… Podobnie historię. Z całego roku, nie mówiąc o układzie okresowym w 4 godziny, wszystkich państwach i stolicach świata
w tym samym czasie i innych podobnych wyzwaniach (jeśli będzie to dla Ciebie ważne
i potrzebne). Jest to uczenie się kreatywne i stowarzyszony wątek programowy. (2) – program InspiroLab – podstawy twórczego myślenia, omawiane na przykładzie metod indywidualnych
i zespołowych, naśladując takich geniuszy jak Einstein, Jefferson, Platon, Leonardo da Vinci
i wielu innych. Wszystko po to, abyś na polu 
wykorzystywania uczącego się i myślącego mózgu był nie do pokonania.

A co, jak już będziesz wiedział jak uczyć się jak burza, rozwiązywać twórczo problemy
i podchodzić 
kreatywnie do życie, siebie i ludzi? Lepszy sposób wykorzystywania mózgu w tych obszarach powinien pokazać Ci (zwłaszcza, jeśli zbliżasz się do progu dorosłości), jak wygląda Twoja ścieżka autorozwoju, chyba najbardziej pasjonująca rzecz na świecie. Czyli jak świadomie pobudzić pełnię potencjału i inteligencji, i odkrywać siłę własnej oryginalności, aby wykorzystywać ją potem w praktyce – co sprowadza się przede wszystkim do określenia misji/wizji własnego życia, swoich prawdziwych ról, celów i przeznaczenia. Swojej DROGI. Bez narzucania czegokolwiek, w rozmowie ze sobą, kiedy przeżyjesz dzień samotności – wyzwanie naprawdę dla najlepszych, czego zapewne jeszcze nigdy nie robiłeś (efektami, którego nie musisz się nikomu chwalić, ale do których musisz dojść sam). Co pozwoli Ci budować swoje życie na miarę dzieła sztuki – jeśli będziesz tego chciał. A masz wszystko, co trzeba, żeby temu zadaniu sprostać. Lepsze myślenie. Lepsza pamięć. Lepsze życie…

Oprócz naprawdę ciekawej wiedzy o własnym intelekcie i sobie samym, na turnusie możesz też oczekiwać dużo humoru i zabawy. Spodziewaj się również ruchu! Każda przerwa wypełniona jest – chociaż nieobowiązkowo, ale bardzo do tego namawiamy –zabawą ruchowo-zręcznościową, na przykład:

 żonglujemy,
 ćwiczymy z kijem (podstawy treningu aikido),
 tańczymy,
 świetnie wychodzą zabawy ze skakanką,
 program kalisteniki dla początkujących i zaawansowanych,
 przynajmniej jeden dzień żeglowania rekreacyjnego.
 jeśli będziesz chciał – prześpisz noc w domku na drzewie,
 posiedzisz na krzesełku świętego Antoniego (na wysokim drzewie),
 nauczysz się strzelać z łuku,
 przewidziany jest kilkugodzinny spływ kajakowy Bystrzycą (z programem „Życie rzeki”),
Ba! – możesz podjąć także specjalne wyzwania w rodzaju:
 jak wytrzymać bez jedzenia, co najmniej pół dnia,
 przetrwać jeden dzień bez elektryczności (poznając przy okazji jej sekrety),
 milczeć cały dzień lub
 przejść nocą, samemu, specjalną trasę po lesie (z opisem szlaku tylko w głowie),
 nauczyć się w pół godziny alfabetu migowego albo alfabetu Morse’a,
 porozumiewać się „szyfrem szkatułkowym”…
Za co dostaniesz guzik w czasie specjalnej ceremonii, ale takiego guzika nie będzie miał nikt inny na świecie. O szeregu innych niespodzianek powiemy już po przyjeździe.

Śpisz w prostych, lecz schludnych pomieszczeniach z atmosferą Agro- i Eko-wczasów z ubiegłego wieku, w pokojach 4-5-osobowych (nie oczekuj tu luksusu w tradycyjnym tego słowa znaczeniu – pamiętaj), nie męcząc się telewizorem, za to ze wspierającym byciem ze sobą, ogrodem, lasem
i ptakami za oknem. Z doświadczenia wiemy, że mimo napiętego programu (szczerze mówiąc jesteśmy zajęci od 8-mej rano do 10-tej wieczorem) wyjedziesz z Turnusu z większą energią niż nań przyjechałeś. Dodajmy do tego bardzo dobrą kuchnię: smaczne, domowe jedzenie; śniadania i kolacje serwowane na miejscu (uwzględniamy indywidualne preferencje żywieniowe).

Co oprócz tego? Jak chodzi o sam program – opanujesz jeszcze dwa kalendarze na pamięć w pół godziny, w tyle samo czasu wyłuskasz i zapamiętasz to, co najważniejsze z dowolnej książki, poznasz metodę, jak uczyć się obcego języka w tempie 1000 słów w 1000 minut, nauczysz się, jak zapamiętywać dowolne informacje liczbowe, złapiesz podstawy rysunku artystycznego, zobaczysz, na czym polega gra na kościach i łyżkach … A dlaczego w
dodatku nie miałbyś przygotować się do udziału w Mistrzostwach Świata (lub przynajmniej Polski) w Zapamiętywaniu, co? Na Turnusie spotkasz również wyśmienitych ludzi, także Twoich rówieśników, fajnych, bo nie tylko zainteresowanych tematem, ale i takich, którzy czegoś chcą,
o coś im w życiu chodzi. I trenerów, doświadczonych i spasjonowanych przekazem całej wspomnianej wyżej wiedzy, rosnących razem z Tobą. To właśnie dzięki nim wszystkim mamy
w trakcie Turnusu tak znakomitą atmosferę i nastrój. Przyjaźnie zawarte na Turnusie trwają potem bardzo długo. Wieczorami wypoczywamy dodatkowo na „mesach wieczornych”, kiedy całkowicie odrywamy się od programu dnia, jest miło i bardzo towarzysko, ze specjalnym programem każdego dnia tworzonym przez samych uczestników. Słowem, każdy Turnus to nośne wyzwania dla ciała i umysłu – pokazujemy jak sobie z nimi dać radę i jaką satysfakcję przynosi, kiedy „skoczysz o wiele wyżej niż myślałeś, że możesz”.

Spodziewane efekty? Po Turnusie poradzisz sobie z dowolnym problemem pamięciowym – teraz
i w przyszłości. Po co? Żebyś nie był, koleżko/koleżanko dobry w klasie, w szkole, na studiach czy w pracy – to nas nie interesuje. Masz być najlepszy w Europie! Wracasz i błyszczysz! Jesteś GOŚĆ. Mało kto Ci podskoczy. Masz mniej roboty, więcej osiągnięć i uznania, lepsze oceny, i wyniki więcej możliwości i więcej czasu na inne fajne rzeczy, i wypoczynek i zabawę. Wzmocnisz się
„w sobie”, ale przede wszystkim poznasz uniwersalne narzędzia skutecznej pracy umysłowej – bezcenna rzecz na całe życie – na lata studiów, a później pracy zawodowej. Będziesz umiał coś niezwykłego, co niewielu ludzi w tym kraju potrafi. Źle mówię – na świecie, bo ludzi, którzy
potrafią skutecznie wykorzystywać mózg w trakcie uczenia się i skutecznego myślenia jest zaledwie 1% (jak wynika z ostatnich badań Instytutu Buzana w Londynie)… A czy są jakieś minusy, zapytasz? Czy wszystko „idzie z górki”? Jest tylko tak pięknie? Żeby zrealizować cały program, żebyś wyjechał z żalem, że to już koniec, poczuł „smak zwycięstwa” – tak, musisz wykazać się dobrą wolą, samodyscypliną, wewnętrzną kulturą, zachowaniem ładu wokół siebie, umiejętnością współżycia z grupą, wytrwałością w ćwiczeniach i uśmiechem w trudnych chwilach. Nie jest to zabawa dla każdego! Bardzo rzadko, ale zdarza się, że przyjeżdżają do nas ludzie, którzy do takiego traktowania siebie i swojej roli w świecie jeszcze nie przywykli lub nie dorośli, przyjeżdżają „na siłę”. Wtedy uczciwie mówię – wpadnij do nas za rok.. Ale jestem pewien, że dasz sobie radę ze wszystkim. W końcu inaczej bym tego listu nie pisał, Mistrzu….

Jeszcze raz więc bardzo, bardzo zapraszam. Pozdrawiam serdecznie.
Q.B.F.F.F.S.
Marek Szurawski i trenerzy Ecce Homo XXI

Pokonaj siebie. I niech cieszą się z tego i inni.
Nagroda specjalna za wyzwania z wysokiej półki.

Skakanka – cały układ (pajacyk, narciarz, krzyżaczek, matador, can-can)


Skakanka – „misiu, misiu….! – podwójne ćwiczenie w parach)
Żonglowanie – 2 i 3 piłeczki – min. 5 kółek


Milczenie przez pół dnia


Głód przez pół dnia


Samotność przez 4 godziny


Próba strachu – przejście nocą samemu przez las specjalną trasą


Test sprawnościowy AWF (ocena minimum bardzo dobra)


Preselekcja (test dla kandydatów do oddziałów specjalnych) – minimum 175 powtórzeń


Popis tancerzy marokańskich (ze świeczką)


Podniesienie pudełka zębami z półszpagatu


Zapałki ( ćwiczenie koncentracji) – uniesienie i położenie pięciu zapałek w palcach obu dłoni


Kijek – całe kata, w tempie, poprawnie i harmonijnie


Kijek – przeskok „góralski” – 5 razy w przód i w tył (chłopcy – 4 razy dla dziewczynek


„Kamyczki” – 2 razy po 5 złapań (można dwa skusić
„Poziomka” – na krzesłach lub na ziemi


Wiersze „Dziaberliada/Chmura/Wytrwałość”


Za „całokształt” – wzorowa postawa i nastawienie na Obozie, zachowanie zgodne z regulaminem


Pamięć: zakładki obrazkowe/karteczki w 15 sekund


Wieczny kalendarz w 8 sek.


Jedna sztuka pamięciowa w występie publicznym


GSP w 2.5 minuty


Prezentacja mini-wykładu


Układ okresowy, na pamięć


Państwa i stolice Afryki, z pamięci


Państwa i stolice Azji, z pamięci


Państwa i stolice Ameryku Płd. z pamięci


Stany USA i ich stolice, zlokalizowanie na mapie (z pamięci) poszczególnych stanów


Poczet władców polskich, z pamięci


Zjedzenie zupy widelcem (całej) – to wymyślili sami uczestnicy…


Zaliczenie „krzesełka św. Antoniego”

Miejsce: ul. Rosy 3 i 3c, Lublin.

Spotykamy się pierwszego dnia Obozu ok. godz. 14.00 (zaczynamy obiadem – oczywiście, jak się spóźnisz, i tak nakarmimy). Ale po południu mamy już pierwsze zajęcia.
Nasze telefony to 511 907 880, 502 234 425. Zabieramy różne przydatne rzeczy, w tym bardziej sportowe (wakacje, lato, poza tym będziemy się sporo ruszać) – patrz lista dalej. Kijki będą na miejscu, skakankę i trzy piłeczki do żonglowania weź ze sobą…
Kilka rzeczy dla przypomnienia: Nasz cel – raz jeszcze. Żyjemy w wieku mózgu. Od nawet drobnych różnic w jakości posługiwania się tym skarbem będzie zależała nasza przyszłość, powodzenie w życiu i osobiste szczęście i pomyślność. Bez względu na Twój wiek, chcemy Ci pokazać na obozie, jak możesz pobudzając pełnię swego potencjału nie tylko uczyć się szybciej, sprawniej i z większą radością, być bardziej twórczym, ale jak przy tym wejść na drogę osobistego samorozwoju, prowadzącą do pełni udanego życia, wewnętrznego optymizmu, spokoju i pewności siebie. Chcemy, abyś przy tym wypoczął, nabrał sił i energii, a dobrze zorganizowana praca w gronie podobnych do Ciebie ma Ci pokazać, jak wiele można zrobić przez 10 dni. Pamiętaj też, że mimo, iż proponujemy całkowicie autorskie i innowacyjne ścieżki edukacyjne, programowo jesteśmy dalecy od fali New Age lub taniej ezoteryki, wykorzystując przede wszystkim najnowsze badania i wiedzę na temat pracy mózgu i psychologii uczenia się. Czyli żadnych czarów. No i nie interesuje nas, abyś był dobry na tym polu. Masz być najlepszy w Europie! I żebyś wyjechał szczęśliwy po szczęśliwym Obozie….
Hasło, z którym często będziesz się tu spotykał i którego trzymamy się od wielu lat brzmi:

Nie obchodzi nas kim jesteś ani skąd pochodzisz, ważne dokąd zmierzasz
i kim MOŻESZ być.

Kogo tu spotkasz?
Swoich rówieśników – i dzieci, i młodzież, i osoby dorosłe, innych rodziców, podobnych Tobie zapaleńców i miłośników zabaw z umysłem i wyobraźnią, zapasjonowanych tematem trenerów

i kandydatów na trenerów i wykładowców, ciekawych ludzi pod każdym względem; przyjaźnie tu zawiązane trwają potem wiele lat. Każda grupa wiekowa ma swojego opiekuna/trenera, więc nikt sobie nie przeszkadza, spotykamy się na posiłkach, w trakcie zabaw ruchowych i na wieczornych „mesach”, przy kominku lub ognisku.

 

 

Jak prowadzimy zajęcia?
W sposób interaktywny, z licznymi przerwami na relaks i ruch, odpowiednio do potrzeb
i indywidualnych oczekiwań każdego uczestnika. Zgodnie z ideą tzw. dydaktyki partnerskiej – uczymy się od siebie nawzajem i każdy jest OK (jeśli tylko nie szkodzi sobie i innym). Poza tym jesteśmy stale dyspozycyjni, gotowi na odpowiedzi na wszelkie pytania i poszerzanie programu
(w miarę możliwości czasowych) o wątki wynikające z indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników. Nudy nie ma!

Jak żyjemy na Obozach?
W przyzwoitych domkach letniskowych, w 2-osobowych pokoikach z łazienką (w różnych miejscach w Polsce), a w Zemborzycach (tuż pod Lublinem, na skraju Parku Krajobrazowego)
w dwóch domach letniskowych „U Elizy” i „U Sławy” w pokojach 1, 2-3- i 4-5 osobowych (jeden domek, jako kompleks mieszkalny, z antresolą, łącznie dla 7 osób). Wyposażenie proste, ale w pełni wygodne, jednak bez telewizorów. Czysto, nawet nastrojowo, w stylu eko- i agrowczasów. Jedziesz na wakacje, jak kiedyś „do babci na wieś”. W programie żeglowanie rekreacyjne, spływ kajakowy, łucznictwo i zajęcia specjalne (podstawy dziennikarstwa, język Natury, zasady emisji głosu, skuteczna komunikacja…). Przewidywane niespodzianki.

Dużo wypoczynku, przede wszystkim aktywnego (dla chętnych). Wieczorne „mesy”. Liczne wyzwania, wymagające pokonywania siebie, za które otrzymasz jedynie guzik. Specjalny program kondycyjny – skakanka, ćwiczenia z kijkiem, żonglowanie. ćwiczenia qi-gong, również spacery ekologiczne (zobaczysz bobry, żurawie, gwiazdy, jastrzębca kosmaczka i jak rozwija pąki dziewanna…).

Jak dojechać?

Dojazd samodzielny, jeśli pociągiem lub autobusem – dojeżdżamy do najbliższej stacji/dworca,
w razie konieczności proszę zadzwonić (po wcześniejszym uzgodnieniu); odbierzemy Cię samochodem. Nasze telefony, przypominamy,511 907 880 i 502 234 425.

Co powinieneś dosłać?
Koniecznie, do celów ubezpieczenia (jeszcze przed Obozem), swój PESEL miejsce i datę urodzenia, i adres zamieszkania.

Co powinieneś zabrać?

 • stosowny ubiór, rzeczy osobiste na zmianę, coś cieplejszego na wszelki wypadek (zimą jeden ciepły sweter więcej), coś od deszczu (jakaś pelerynka), przydadzą się kalosze, i ubiór lżejszy do ćwiczeń na świeżym powietrzu (dres), kąpielówki/kostium kąpielowy, krem do opalania, coś od komarów,

 • zeszyt koniecznie czysty i formatu A4 lub czyste kartki tego formatu oraz mały notatnik (do noszenia przy sobie), przybory do pisania, w tym komplet różnokolorowych flamastrów (8 szt.), teczka tekturowa,

 • podręczny słownik języka obcego, którego się uczysz, wybrany podręcznik szkolny i/lub inne zadania pamięciowe, jakie napotkasz w programie w nadchodzącym roku (w pracy lub na studiach – program dla dorosłych),

 • książka, na przeczytanie której nigdy nie masz czasu,

 • temat (w głowie), którym się pasjonujesz, i którym mógłbyś podzielić się z innymi (na bazie krótkiej, 6-minutowej opowieści), pokazując „swoje światy do odkrycia”,

 • otwarta głowa, humor i dużo uśmiechu,

 • mile widziany instrument muzyczny,

 • karta kwalifikacyjna i badania lekarskie (w przypadku osób niepełnoletnich), kto nie dosłał przedtem,

 • indeks, jeśli przyjeżdżasz po raz kolejny,

 • ew. dowód wpłaty za całość obozu (upraszamy o pokrycie wszystkich kosztów najpóźniej
  w dniu przyjazdu).

Inne przygotowania.

 • Zobacz, czy już dziś potrafisz zasłać porządnie łóżko i uporządkować swój pokój,

 • Zmierz średnią długość swojego kroku,

 • Zapamiętaj swój wzrost.

Dodatkowe opcje (lato’19)

1. Wydłużenie spływu kajakowego Bystrzycą o trasę przez Zalew Zemborzycki (ok. 1,5 godziny dłużej i inny rodzaj wysiłku, ale i krajobrazu (dzieci tylko przy dobrych warunkach
i w towarzystwie dorosłego) – koszt 20,- zł/osoby.

2. Możliwość jazdy konnej, pod opieką fachowego instruktora. Dla dzieci (przejażdżka na kucach i kucykach – 10 min a 15,-zł. Dla młodzieży i dorosłych – wstępne zapoznanie się z końmi
i wprowadzenie do jazdy; różne poziomy zaawansowania – 0,5 godz./40,-zł od osoby. Ceny
z 2018 r.

W trakcie Obozu przygotowania i trening, a potem sprawdzian. Zabawa i emocje, których nie przeżyjesz (póki co) nigdzie indziej. Nagroda – specjalny guzik, ale takiego nie będzie miał nikt inny na świecie…

4. Program autorozwojowy (dla uczestników starszych) – „MyWay” i „Czego uczą cztery kubki” –
znajdź i wykorzystuj siłę własnej oryginalności. Dla dobra swojego, ludzi i świata.
Uporządkujesz siebie.

5. Historia na polskich banknotach.

6. Motywacja? Możesz to zrobić w 5 sekund…

 1. Jestem koleżeński. Tam gdzie mogę – pomagam. Jeśli wiem więcej, chętnie dzielę się wiedzą.

 2. Jestem punktualny. Na zajęcia przychodzę zaraz po biciu w dzwon.

 3. Jestem zdyscyplinowany. W czasie zajęć robię tylko to, co mówi lub pokazuje trener/wykładowca. Skupiam się na zadaniu i nie przeszkadzam innym.

 4. Ruszam się ładnie. Chodzę wyprostowany, z głową w górze i ładnym, sprężystym krokiem. Będziesz lepiej myślał!

 5. Mówię ładnie, używam słów uprzejmych, zwłaszcza tych najważniejszych: słucham, dziękuję, proszę i przepraszam. Na Obozie nie słyszy się mowy plugawej.

 6. Jestem schludny. Dbam o własną czystość i porządek swego otoczenia, zwłaszcza w pokojach i pomieszczeniach. Gaszę światło tam, gdzie niepotrzebne, spuszczam po sobie wodę w toalecie, ręce wycieram w chusteczkę lub ręcznik, nie w ubranie. Porządek wokół siebie to porządek w sobie. I „porządne” myślenie…

 7. Tworzę szczególnie miłą atmosferę w czasie posiłków i przed snem.

 8. Dbam o to, aby wszystko czego używam lub czym się bawię pozostawało w dobrym stanie i zawsze leżało na swoim miejscu, szczególnie po zajęciach…

 9. Wiem, że jeśli będę złośliwy, kłócę się, dokuczam innym, obrażam się bez powodu, nadmiernie krzyczę lub daję zły przykład najpierw usłyszę uwagę, potem posiedzę w samotności (wtedy najlepiej się myśli…), a jeszcze potem mogę wrócić do domu. Trudno, być może nie trafiłeś jeszcze w swój czas. Ale zawsze możesz wrócić za rok.

 10. Uśmiecham się często, zwłaszcza, kiedy jest mi trudno. Darzę innych uśmiechem
  i życzliwym, przyjaznym spojrzeniem. To często zmienia świat.

 11. Jeśli chcę wyjść samemu do lasu, lub gdzieś dalej od domu/Ośrodka zawsze pytam dorosłego opiekuna, aby uzyskać jego zgodę. Wyjście na plażę/nad morze (jezioro) tylko pod opieką.

 12. Wszelkie ćwiczenia, a zwłaszcza te na przyrządach, ścieżkach specjalnych itp. wykonuję tylko w obecności dorosłego opiekuna/wykładowcy.

 13. To, czym się zajmuję robię sprawnie, cicho i elegancko. Zwłaszcza ważna jest cisza. Żyjemy bardzo blisko Natury, która tylko w ciszy odsłania swoje najgłębsze, pasjonujące tajemnice. Pozwól jej na to.

 14. Każdego dnia, w każdej chwili myślę i zachowuję się jak prawdziwy Mistrz; Mistrz jest zawsze spokojny, cierpliwy, uprzejmy i wytrwały.

08.00 – wstajemy z uśmiechem, choć ze zrozumiałym ociąganiem.

08.15 – zabawa kondycyjna na świeżym powietrzu, ze skakanką kijem i piłeczkami,
ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe, śmiech i radość, rozkładanie sprzętu i
urządzeń do zajęć.

09.00 – śniadanie, w miłej atmosferze, sprawne i bez grymasów.

10.00 – „kucki poranne” (omówienie planu na cały dzień), zajęcia przedpołudniowe z
przerwami wypełnionymi zabawą i ćwiczeniami ruchowymi, 

13.30 – obiad, w miłej atmosferze i bez grymasów, przerwa na wypoczynek poobiedni i
relaks specjalny, ew. praca własna (dla pilnych i ambitnych) lub czas wolny.

16.00– zajęcia popołudniowe z przerwami wypełnionymi zabawą i ćwiczeniami
ruchowymi,

18.30 – czas wolny i przygotowania do kolacji

19.00 – kolacja, w miłej atmosferze (a jakże), sprawne i bez grymasów, czas wolny.

20.00 – składanie sprzętu i urządzeń, potem mesa wieczorna przy kominku lub ognisku,
omówienie dnia, gry, zabawy, opowieści…

21.30 – przygotowanie do wypoczynku nocnego,

22.30 – relaks wieczorny, cisza i spanko w oczekiwaniu kolejnego, udanego dnia.

Dodatkowe informacje

Przydatne załączniki

Ankieta

Masz problemy z nauką, szczegółowe pytania odnośnie turnusu albo pasję, którą chcesz się podzielić? Wypełnij koniecznie!

Karta kwalifikacyjna

Nikt nie lubi formalności, jednak ten dokument musi zostać wypełniony przez każdego uczestnika

Czytaj więcej

Powyższe dane wciąż nie zaspokoiły Twojej potrzeby informacji? W takim razie zapraszamy do zapoznania się z tym załącznikiem.

Close Menu
×
×

Koszyk

Koszyk