Techniki pamięciowe
w nauce języków obcych

29.09-30.09
Lublin

600 zł + 23% VAT(738)

Struktura szkolenia

Cele szkolenia

Mimo, że hasło 1000 słów w 1000 minut brzmi bardzo reklamowo, tempo takiego uczenia się języka obcego jest nie tylko realne, ale leży całkowicie
w możliwościach każdego umysłu. Kluczem jest wykorzystanie w procesie uczenia się wszystkich możliwości mózgu, a zwłaszcza potencjału prawej półkuli, zarządzającej min. światem naszej wyobraźni, fantazji i poczuciem humoru, uruchamianych w stanie pełnego rozluźnienia ciała i umysłu. Program obejmuje cześć teoretyczną i praktyczną (w tym ćwiczenia, pracę własną, konsultacje i sprawdziany), na bazie spotkań seminaryjno-warsztatowych lub 10-dniowych obozów specjalnych.

Człowiek, który zna dwa języki,
jest wart dwóch ludzi.

                                  Napoleon.

W tej metodzie procentuje wysiłek twórczej nauki, związany przede wszystkim z samodzielną pracą wyobraźni i otwartość na zmiany. Bowiem jeśli chcesz uczyć się języka szybciej
i skuteczniej, musisz UCZYĆ SIĘ INACZEJ niż dotąd. A to znaczy bez „kucia”…
I przechodząc na innym poziom zaufania
do swoich możliwości.
Udział w programie przynosi także wiele sprawdzonych korzyści dodatkowych: oprócz pobudzenie prawej półkuli mózgu i dostępu do jej nowych obszarów, rzutujących na większą kreatywność na co dzień, zwiększysz optymizm życiowy, samoocenę i zaufanie we własne siły, ale przede wszystkim poznasz metodę, dzięki której  szybko i samodzielnie będziesz w stanie uczyć się dowolnego języka w przyszłości.

Program

 • podstawy nowoczesnych technik uczenia się, w tym m.in. etapy
  i mechanizmy zapamiętywania, rozpoznawanie głównego kanału sensorycznego, własnego stylu myślenia
  i profilu osobowości, budujących własną strategię uczenia się oraz sposoby ustalania misji i celów życiowych, determinujących min. cele nauki,
 • warunki zwielokrotnienia skuteczności uczenia się w praktyce,
 • ćwiczenia na pobudzenie prawej półkuli mózgu oraz poprawę synergii L/P,
 • ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i siłę skojarzeń,
 • dokładne omówienie techniki kluczowej, tj. Techniki Słów Zastępczych (TSZ),
 • co to jest stan „czujnej relaksacji”, jak go osiągnąć
  i wykorzystywać w procesie uczenia się,
 • samodzielne uczenie się min. 500 słów
  w obcym języku,
  w tempie 1 słowo/minutę, z powtórką
  i sprawdzianem pod koniec seminarium/turnusu,
 • bieżące konsultacje internetowe,
 • prowadzenie zajęć w języku angielskim, odpowiednio do stanu zaawansowania słuchacza,
 • aktywne wykorzystywanie materiałów szkoleniowych.

Uwaga: dobór 1000 słów nie jest przypadkowy. Chodzi o ten tysiąc słów, który pozwala zrozumieć 80% rozmowy w obcym języku na poziome codzienności…

Forma: Dwudniowe szkolenie (6 godzin pełnego programu dziennie), uzupełnione
o pracę własną.

Materiały seminaryjne: uczestnicy otrzymują komplet materiałów pomocniczych w postaci skryptu, kompletu flamastrów
i specjalnego załącznika CD z materiałem leksykalnym.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla studentów, uczniów szkół podstawowych i liceów.


Dla nauczycieli, pedagogów, rodziców


Dla wszystkich, którzy pracują lub chcą pracować w roli osoby przekazującej wiedzę innym. W sposób jasny, skuteczny
i angażujący obie strony.


Dla osób ambitnych, chcących “mierzyć wyżej”


Dla pracowników firm i korporacji


Dla każdego, kto chce zwiększyć swoje kompetencje, poczucie własnej wartości, pewności siebie i ogólne zadowolenie

Interesuje Cię nasza oferta?
Zapytaj bezpośrednio o szkolenie!

Języka obcego możesz uczyć się nie tylko szybciej
i skuteczniej, ale przede wszystkim przyjemniej,
w radosnej zabawie z umysłem
i wyobraźnią,
i w stanie pełnego rozluźnienia
i wypoczynku.

Close Menu
×
×

Koszyk