Teach How To Learn

„Perfect Teacher, Perfect Pupil” Jak zwiększyć skuteczność
i radość uczenia się w dzisiejszej szkole i w domu.

15.09-16.09
Lublin

800 zł + 23% VAT(984)

Struktura szkolenia

Cele szkolenia

Wydaje się, że w obecnej i nadchodzącej rzeczywistości kluczową rolę odgrywać
będzie przede wszystkim wysoka skuteczność uczenia się i twórcze myślenie, decydujące o jakości pracy ludzkiej. Główne założenie proponowanego program to traktowanie procesu uczenia i uczenia się oraz relacji “nauczyciel-uczeń” (rodzic-dziecko) jako synergicznie pracującego układu o coraz większej wydajności i efektywności, przede wszystkim dzięki praktykowaniu na co dzień zasad uczenia się przez kreację. Przede wszystkim ucz jak się uczyć!

Uczenie (się) to akt kreacji, nie konsumpcji, prowadzący z założenia do ogromnego skoku jakości
i skuteczności tego procesu. To również oszczędność czasu
i wysiłku, 
i więcej radości – w pracy dydaktycznej i wychowawczej
i w szkole i w domu.

Szkolenie pomoże w opanowaniu podstawowej wiedzy i umiejętności,
związanych z praktyką Accelarated Learning na różnych poziomach oraz powiązanie możliwie najwyższej sprawności na tym polu z odkrywaniem własnej oryginalności i przeznaczenia na drodze pełnego osobistego rozwoju.

Program

 1. Wykorzystuj pełnię własnego potencjału
  i własnej oryginalności.
 2. Rozpoznaj własne strategie uczenia się.
 3. Wykorzystuj sprawnie główne narzędzia efektywnej pracy umysłowej: mapy myśli,
  podstawowe techniki i systemy pamięciowe, „mądre” czytanie
  i Accelerated Learning.
 4. Poznaj rolę wyobraźni w procesie uczenia się: podstawowe mechanizmy, prawa
  i etapy zapamiętywania oraz tworzenie “żywych” skojarzeń. System “HiMemory! Ucz się i baw!”
 5. Co warto robić przed rozpoczęciem nauki
  i po jej zakończeniu – dwa zaniedbane etapy uczenia się (o kluczowej roli
  w skutecznym absorbowaniu wiedzy).
 6. Uczenie się w stanie czujnej relaksacji („relaxed concentration”) i optymalnej skuteczności uczenia się (Optimal Learning State).
 7. Tworzenie środowiska sprzyjającego twórczej pracy uczącego się mózgu.
 8. Dbałość o zasoby psychofizyczne, niezbędne do sprawnego uczenia się. Podstawy zarządzania sobą w czasie.
 9. Umiejętny wypoczynek i regeneracja sił.
 1. Zasady Accelarated Learning i metoda SAVI w praktyce.
 2. Największy sekret skutecznego uczenia.
 3. Jak budzić i podtrzymywać entuzjazm
  (w sobie i innych).
 4. Komunikacja wspierająca. Co to jest Porozumienie Bez Przemocy (PBP)?
 5. Skuteczna motywacja.
 6. Jak pracować nad własnym autorytetem.

1. Przykłady, zadania i ćwiczenia, pokazujące skuteczność zasad kreatywnego uczenia się
w praktyce (na bazie programu szkolnego
i wybranych tematów z różnych przedmiotów).

2. Jak kierować własnym życiem. Ustalanie wizji, misji i celów życiowych (dla uczniów starszych – liceum).

3. Program, organizacja i zasady działania Klubów MemoryLab – szkolnych „kółek pamięciowych”. Aby uczeń uczył się sam, skutecznie i z uśmiechem, i uczył tego innych.

4. Metodyka prowadzenia Domowej Akademii Rodzinnej. Co można zrobić w domu
z dzieckiem i dla dziecka przez 10 minut dziennie.

5. 13 kompetencji współczesnego ucznia
i jak je nabywać.

6. Tabliczka mnożenia w 10 dni. (autorska metoda wyobrażeniowo-skojarzeniowa). Dla dzieci od II kl. szkoły podstawowej.

7. Wyzwania specjalne. Program 200 x 3′. Pigułki wiedzy – jak opanować podstawy kreatywnego uczenia się i zapamiętywać dowolne informacje, poświęcając na każdą „sesję” jedynie 3 minuty.

8. Wprowadzenie do programu DAR (Domowa Akademia Rodzinna). Co rodzice mogą zrobić z dzieckiem i dla dziecka w ciągu 10 minut dziennie, aby pomóc mu w stawaniu się uczniem doskonałym.

Forma szkolenia: Szkolenie 12 godzinne. Dwudniowe, uzupełnione o dodatkowe aktywności fizyczne i wszelkie niezbędne wymagania odnośnie wyżywienia
i zakwaterowania. Każdy dzień podzielony jest na dwa bloki seminaryjne po 3 godziny, oddzielone od siebie posiłkiem i krótką przerwą. Po zakończonym szkoleniu stała konsultacja internetowa. 

Materiały szkoleniowe: mini-skrypt, mapy myśli.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla nauczycieli, pedagogów i animatorów chcących poprawić jakoś przekazywania przez siebie wiedzy.


Dla rodziców, którym zależy na lepszym kontakcie z dzieckiem przy zwiększeniu jego skuteczności uczenia się.


Dla wszystkich, którzy pracują lub chcą pracować w roli osoby przekazującej wiedzę innym. W sposób jasny, skuteczny
i angażujący obie strony.

Interesuje Cię nasza oferta?
Zapytaj bezpośrednio o szkolenie!

W zabawie
z umysłem
i wyobraźnią

Close Menu
×
×

Koszyk