Pamięć dla sukcesu

Nowoczesne metody pamięciowe w biznesie i zarządzaniu

Cele szkolenia

Pracownik uczący się błyskawicznie nowych rzeczy, w dodatku pewny siebie, emanujący wewnętrznym optymizmem, rozluźniony i wierzący w swoje siły i możliwości, oszczędza czas swój i firmy, buduje jej przewagę na rynku poprzez szybszą adaptację do zmian, budzi zaufanie klienta i tworzy obraz firmy, zatrudniającej utalentowanych i sprawnych intelektualnie ludzi.

Dzięki kolejnym umiejętnościom praktycznym słuchacze seminarium działając z entuzjazmem i bardziej twórczo, wchodzą na samodzielną drogę autokreacji, stając się prawdziwymi Ludźmi Przyszłości, kształtującymi oblicze świata.

Kiedy dysponujesz większą wiedzą o biznesie, którym się zajmujesz, czyli jeśli pamiętasz więcej – więcej ludzi, faktów, szczegółów, nowych danych, również zobowiązań
i obietnic – masz przewagę! Przewagę, której potrzebujesz.

Tylko człowiek szczęśliwy i zadowolony z życia może zrealizować misję firmy, w której jest zatrudniony.

Seminarium wprowadzające

Seminarium daje podstawy wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiej pamięci i uczeniu się inaczej. Pomaga w tworzeniu warunków zwiększających skuteczność uczenia się na możliwie licznych przykładach i poprzez  stosowne ćwiczenia pokazuje, co może pamięć wyćwiczona. Na szkoleniu podany zostanie zakres zastosowań praktycznych metod pamięciowych w obszarze biznesu i zarządzania. Jest przygotowaniem słuchacza do wzięcia udziału w szkoleniu pierwszego stopnia.

Kiedy dysponujesz większą wiedzą o biznesie, którym się zajmujesz, czyli jeśli pamiętasz więcej – więcej ludzi, faktów, szczegółów, nowych danych, również zobowiązań 
i obietnic – masz przewagę! Przewagę, której potrzebujesz.

Po seminarium słuchacze od razu mogą pochwalić się znajomością kilku praktycznych metod pamięciowych, wiedzą jak tworzyć warunki stymulujące skuteczne uczenie się i dysponują podstawami do dalszego pogłębiania wiedzy na temat „Nowoczesne Techniki Uczenia w praktyce”.

 • Test pamięci (bezstresowy….) – ustalenie tego, gdzie jesteś i na co Cię będzie stać,
 • Siedem warunków zwiększenia skuteczności uczenia się w dzisiejszym świecie,
 • Rola wyobraźni i siły skojarzeń w procesach uczenia się – budowa i posługiwanie się „żywym” obrazem,
 • Główne techniki pamięciowe w ujęciu praktycznym: zakładki osobiste, „wieczny” kalendarz, zapamiętywanie ludzi, uczenie się języków obcych, „mądre” czytanie w zarysie, podstawy Organicznej Metody Studiowania,
 • Jak sobie radzić z testami na inteligencję II. generacji,
 • Zadania pobudzające lewą i prawą półkulę mózgu,
 • Metody poprawy koncentracji i zwalczania roztargnienia,
 • Przykłady tego, co może pamięć wyćwiczona,
 • Specjalny program aktywności fizycznej i ćwiczeń relaksacyjnych,
 • Obszary zastosowań nowoczesnych technik i metod pamięciowych w obszarze biznesu, zarządzania, marketingu i reklamy. Ćwiczenia i praktyka.

Forma szkolenia: seminarium 4 – 5-godzinne, poszerzone o korespondencję uzupełniającą po seminarium.

Materiały szkoleniowe: uczestnicy otrzymują skrypt i Mapy Myśli wybranych wątków programowych.

Wyróżniki  szkolenia: Szybkość, łatwość i skuteczność przekazu i uczenia się dzięki wykorzystaniu najlepszych wzorów metody Accelerated Learning

Stosując w praktyce Nowoczesne Techniki Uczenia się zaczniesz zdobywać nową wiedzę INACZEJ. Czyli o wieleszybciej, skuteczniej i przyjemniej. Niezależnie od wieku, niezależnie od rodzaju, stopnia trudności i zakresu nowej wiedzy. W stylu „raz, a dobrze”.

      Pierwsze efekty po pełnym seminarium, po 3 – 4 tygodniach samodzielnych ćwiczeń (przy założeniu konsekwencji, wytrwałości i utrzymania właściwego poziomu entuzjazmu i zainteresowania).

Stopień I

 • dać podstawy wiedzy o nowoczesnych technikach uczenia się przede wszystkim od strony praktyki,
 • na możliwie licznych przykładach i poprzez  stosowne ćwiczenia pokazać, co może pamięć wyćwiczona,
 • określić siebie jako człowieka uczącego się, tzn. określić własne strategie uczenia się i warunki, w których uczymy się najszybciej i najskuteczniej,
 • wyposażyć uczestnika w plan samodzielnych ćwiczeń i pracy własnej (tzw. Długofalowy Plan Pracy Własnej I), umożliwiających doskonalenie zdobytych umiejętności.
 • szczegółowe omówienie siedmiu warunków zwiększenia skuteczności uczenia się,
 • poznanie podstaw trzech głównych systemów pamięciowych: Łańcuchowej Metody Skojarzeń, Zakładkowej Metody Zapamiętywania i Techniki Słów Zastępczych oraz ćwiczenia praktyczne, ze szczególnym akcentem na pobudzenie wyobraźni, synergię lewej i prawej półkuli mózgu i elementy twórczego myślenia,
 • jak zapamiętywać liczby – a więc ceny, stopy procentowe, indeksy giełdowe, numery telefonów i kont, numery katalogowe, kody literowo-liczbowe, daty, itp,
 • jak zapamiętywać przepisy prawne, informacje podatkowe, zasady ubezpieczeń, itp,
 • jak zapamiętywać bez zbędnych notatek teksty przemówień, wykłady, przebieg narad
  i posiedzeń, treść czytanych materiałów, raportów, artykułów, itp,
 • jak opanowywać terminy i słowa obcojęzyczne w tempie 1000 słów w 1000 minut,
 • zrezygnuj z notatek i kalendarza – najlepszym notesem jest Twój mózg.. Cały swój tygodniowy terminarz  możesz mieć po prostu w głowie,
 • w biznesie liczy się również to, kogo znasz i co o nim wiesz – opanuj sztukę zapamiętywania imion i nazwisk, tytułów i stanowisk, miejsc, nazw firm, wydziałów, itp,
 • jak rozpoznawać ludzi przez telefon,
 • oszczędzasz czas w biznesie, używając go efektywnie – a to też sprawa pamięci,
 • właściwa, twórcza praca mózgu wymaga właściwych warunków: jak tworzyć środowisko sprzyjające takiej pracy – zewnętrzne i wewnętrzne (tu: poznanie siebie jako człowieka uczącego się),
 • ta mała, okropna rzecz w biznesie – roztargnienie i sposób, jak z nim walczyć,
 • specjalny program aktywności fizycznych i ćwiczeń relaksacyjnych, m.in. żonglowanie, ćwiczenia qi – gong, skakanka i ćwiczenia z kijem (podstawy aikido).

Forma szkolenia: seminaria 2 – dniowe (15 godzin), 6-7 – tygodniowe (26 godzin) i 10 – dniowe, stacjonarne i wyjazdowe, w Polsce i zagranicą. Program każdej z tej opcji jest poszerzony o przygotowanie wstępne uczestników przed seminarium (przez internet), a po seminarium samodzielną realizację Długofalowego Planu Pracy Własnej oraz jeden dodatkowy dzień uzupełniający (min. 5 godziny), połączony z egzaminem i wręczeniem certyfikatów. Ten „follow – up” day odbywa się nie później niż 30 dni po seminarium zasadniczym, a Plan Pracy Własnej  i przygotowanie do testów końcowych konsultowane są poprzez internet.

Materiały szkoleniowe: uczestnicy otrzymują  komplet materiałów pomocniczych w postaci skryptu, książki „Pamięć. Trening interaktywny” Marka Szurawskiego i  kasety  „Mam świetną pamięć”.

 

Wyróżniki  szkolenia: Szybkość, łatwość i skuteczność przekazu i uczenia się dzięki wykorzystaniu najlepszych wzorów metody Accelerated Learning.

Warto pamiętać!

Nie znając sposobów właściwego uczenia się niekiedy już po 48 godzinach zapominamy 80% nowo zdobywanej wiedzy. Jeśli firma inwestuje 20 tys. zł w szkolenie z konkretnego tematu, może być więc tak, że po 2 dniach wyrzuca w błoto 16 tysięcy.

Stopień II

 • rozwinąć i udoskonalić umiejętności praktyczne, związane z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na seminarium I. stopnia,
 • określić siebie jako człowieka świadomego własnych ról, systemu wartości i celów życiowych,
 • wyposażyć uczestnika w plan samodzielnych ćwiczeń i pracy własnej (tzw. Długofalowy Plan Pracy Własnej II), umożliwiających i ułatwiających rozwój pełni własnego potencjału i oryginalności,

–     kolejne ćwiczenia  zwiększające skuteczność posługiwania się znanymi już technikami pamięciowymi,

–     nowe dziedziny zastosowań technik pamięciowych,

–     o jeszcze szybszym uczeniu się języków obcych,

–     zasady uczenia się równoległego,

–     podstawy Organicznej Techniki Studiowania i i Techniki Indeksowania Danych,

–     doskonalenie technik pozwalających sprawnie osiągać stan czujnej relaksacji, niezbędny przy szybkim uczeniu się i regeneracji sił,

–     jak radzić sobie ze stresem,

–     jak „zapominać” – to, co cię męczy, ogranicza i przeszkadza,

–     pobudzenie intuicji i ćwiczenia dostępu do pamięci podświadomej i „pamięci przyszłości”,

–     powiązanie nowego stylu i sposobu uczenia się z drogą autokreacji i samorozwoju,

–     specjalne ćwiczenia koncentracji, min. sztuka obserwacji i doskonalenie sztuki rysunku,

–     pamięć a kreatywność – jak jedno rozwija drugie,

–     techniki pamięciowe w procesach zarządzania,

–     metody wspomagające: wybrane techniki twórczego myślenia i rysowania, poprawiające jakość, szybkość i siłę skojarzeń,

–     50 sytuacji w pracy menadżera wymagające  sprawnej pamięci  i jak sobie z nimi radzić

Forma szkolenia: seminaria 2-3 – dniowe (16 – 24 godzin), 7 – tygodniowe (26 godzin) i 10 – dniowe, stacjonarne i wyjazdowe, w Polsce i zagranicą.

Materiały szkoleniowe: uczestnicy otrzymują komplet materiałów pomocniczych w postaci skryptu, kompletu flamastrów, książki „Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski” Marka Szurawskiego (lub podobnej) i  kasety  „Bądź dobrej myśli”.

Wyróżniki  szkolenia: Szybkość, łatwość i skuteczność przekazu i uczenia się dzięki wykorzystaniu najlepszych wzorów metody Accelerated Learning.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla studentów, nauczycieli i wykładowców


Dla pracowników firm i przedsiębiorców


Dla instytucji i organizacji pozarządowych

 

Interesuje Cię nasza oferta?
Zapytaj bezpośrednio o szkolenie!

Mówimy: wiedza to potęga. To prawda. Ale największą potęgą jest wiedza o wiedzy, czyli jak się uczyć!

Close Menu
×
×

Koszyk