HiMemory!
Pięć minut dla pamięci

Innowacyjny program rozwoju intelektualnego dla wszystkich grup wiekowych, który przez różnorodne w formie seminaria, szkolenia, wykłady, wyzwania i cykle treningowe pobudza kreatywność, poprawia sprawność myślenia, zwiększa skuteczność i szybkość uczenia się i pozwala odkryć siłę własnej oryginalności na drodze pełnego autorozwoju.

24

Dni

24

moduły

15

Minut dziennie

przyjaźnie na lata

Strefa HiMemory!

Accelerated Learning
w trzy godziny

Program dla uczniów i nauczycieli

Scenariusze trzech lekcji, wraz z materiałami metodycznymi, umozliwiające mauczycielowi realizację w klasie programu "Podstawy kreatywnego uczenia się". Forma interaktywna, nagranie DVD (24 minn.) + skrypt z zestawem ćwiczeń utrwalających
i planem zadań domowych. Konsultacje na platformie internetowej. Powiązanie z szerszym programem "Teach How to Learn"
i wątkami "200 x 4 min, DAR i Szkolne Kluby MemryLab.

Albo kujesz,
albo kreujesz!

Podstawy kreatywnego uczenia się w dzisiejszej szkole.

Program, łącząc w sobie elementy merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze, ma na celu wyrobienie w uczniach nowych nawyków uczenia się, prowadzących do istotnego zwiększenia szybkości i skuteczności tego procesu, i odkrywania zapomnianej radości bycia uczniem. W miejsce mechanicznego powtarzania (kucia), uczeń poznaje zabawę z umysłem
i wyobraźnią. Program dla uczniów i nauczycieli szkół wszystkich stopni. Powiązane podprogramy: Accelerated Learning w 3 godziny i Tabele Mistrza, AL-boratorium dla maturzystów i Szkolne Kluby MemoryLab.

Szkolne Kluby MemoryLab

W Klubie MemoryLab, w zaprzyjaźnionym i wspierającym się gronie najbardziej zainteresowani tematem uczniowie ćwiczą pod okiem nauczyciela umiejętność kreatywnego uczenia się i myślenia, dążąc do większej skuteczności i radości zdobywania wiedzy INACZEJ. Rozwijając przy tym cały swój potencjał i odkrywając siłę własnej oryginalności na drodze do własnych, inspirujących celów. Członkowie Klubu, jako elitarna grupa liderów i "zawodowców" podejmują znaczące wyzwania pamięciowe z wszystkich przedmiotów szkolnych, dzieląc się potem przedmiotową wiedzą z całą społecznością szkolną. Szkoła i uczniowska codzienność zmieniają oblicze. Program, adresowany do nauczycieli/opiekunów, pokazuje jak założyć i prowadzić Szkolny Klub MemoryLab krok po kroku. i wyobraźnią. Program dla uczniów i nauczycieli szkół wszystkich stopni. Powiązane podprogramy: Accelerated Learning w 3 godziny i Tabele Mistrza, AL-boratorium dla maturzystów i Szkolne Kluby MemoryLab.

Cykl treningowy 200 x 4'

Kreatywne uczenie się w szkole.
Edukacyjne kaizen przez cały rok.

Pobudzająca zabawa z umysłem i wyobraźnią, przydatna również jako ćwiczenie koncentracji. Gotowe trzy-czterominutowe prezentacje na dowolnych lekcjach, w oparciu o 200 zadań, ćwiczeń i komentarzy (z uwagami metodycznymi), pokazujące uczniom podstawy kreatywnego uczenia się, co i jak można dzięki nim zapamiętać (od razu i skutecznie) i zachęcające do samodzielnego zgłębiania tematu (krótkie prace domowe). Program dla uczniów klas V-VI, i liceum, z uwzględnieniem głównych wyzwań pamięciowych z poszczególnych przedmiotów. Codzienna chwila uśmiechu dla każdego (poprzez hasło „Ucz się i baw!). Szkolne Pogotowie Mnemotechniczne w pigułce. Dodatkowe wątki związane z metodami twórczego myślenia i autorozwoju dla uczniów starszych. Kreowanie innego etosu szkolnej codzienności. Powiązanie z programem „HiMemory! Pięć minut dla pamięci”
i szkoleniami dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych. i wyobraźnią. Program dla uczniów i nauczycieli szkół wszystkich stopni. Powiązane podprogramy: Accelerated Learning w 3 godziny i Tabele Mistrza, AL-boratorium dla maturzystów i Szkolne Kluby MemoryLab.

AL-bolatorium maturalne

Accelarating Learning dla maturzystów i studentów

Przygotuj się do matury INACZEJ!
Zobacz na czym polega uczenie się w zabawie z umysłem i wyobraźnią, szybko, skutecznie w stylu „raz na zawsze”, niezależnie od zakresu
i stopnia skomplikowania nowej wiedzy.
Zdaj maturę w pokazowym stylu – bez nadmiernego stresu
i z wynikiem, o którym myślisz.
Pokaż, co potrafisz, już od pierwszego semestru studiów.
I zdobądź skuteczne narzędzia błyskotliwego uczenia się na całe życie i na miarę XXI. wieku.
Co? Najważniejsze metody, strategie, systemy i techniki pamięciowe.
Jak? Seminarium warsztatowe, 12-godzinne (3-dniowe lub w dwa weekendy), z rozbudowaną pracą własną i stałą konsultacją internetową i szkoleniami dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych
i wyobraźnią. Program dla uczniów i nauczycieli szkół wszystkich stopni. Powiązane podprogramy: Accelerated Learning w 3 godziny
i Tabele Mistrza, AL-boratorium dla maturzystów i Szkolne Kluby MemoryLab.

„HiMemory. Pięć minut dla pamięci”

(1) Krótkie, 2-mintowe filmy (DVD) o szybkiej poprawie pamięci i koncentracji,
(2) 24 nagrania audio w Zestawie „HiMemory! Pięć minut dla pamięci”,
(3) Możesz więcej. Komentarze dodatkowe, zadania i ćwiczenia dla zaawansowanych.
(4) Przykładowe scenariusze zajęć w rozbudowanym 30 - 40-godzinnym programie „Ucz się i baw!”.i szkoleniami dla nauczycieli
i Rad Pedagogicznych. i wyobraźnią. Program dla uczniów i nauczycieli szkół wszystkich stopni. Powiązane podprogramy: Accelerated Learning w 3 godziny i Tabele Mistrza, AL-boratorium dla maturzystów i Szkolne Kluby MemoryLab.

Tabele Mistrza

Graficzny zapis tygodniowych zadań i wyzwań pamięciowych dla znających METODĘ na cały rok, umożliwiający zdobywanie wiedzy małymi krokami w zabawie z umysłem i wyobraźnią, wygodną kontrolę efektów i doświadczanie satysfakcji z kształcenia wytrwałości, systematyczności i charakteru. Uczenie się to tylko 3-4 minuty dziennie. Łącznie 220 informacji, 10 miesięcy zabawy; wartościowe cytaty, słowa obcego pochodzenia, mniej znane słowa angielskie (lub w innych językach), wiedza o Polsce
i świecie, świat kultury, nauki i techniki i liczne wyzwania dodatkowe. Materiał do wykorzystania na początku dowolnej lekcji, przeznaczony również dla rodziców, jako pomysł na wspólne, radosne uczenie się w domu i wzbogacenie wzajemnych relacjii szkoleniami dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych. i wyobraźnią. Program dla uczniów i nauczycieli szkół wszystkich stopni. Powiązane podprogramy: Accelerated Learning w 3 godziny i Tabele Mistrza, AL-boratorium dla maturzystów i Szkolne Kluby MemoryLab.

Ja się nie starzeję, ja się rozwijam!

Równowaga życiowa, harmonia intelektualna i optymalna kondycja psychofizyczna
dla osób w starszym wieku.

Jeśli tylko mózg jest zdrowy, ludzie w starszym wieku mogą uczyć się z równą skutecznością i łatwością jak w wieku młodym, ponieważ jeśli tylko znają METODĘ, w procesie zapamiętywania mogą wykorzystywać bagaż wiedzy i doświadczeń z całego życia. W myśl niepisanych praw kreatywnego uczenia się: „im więcej wiesz, tym więcej możesz zapamiętać” i „co sam stworzysz, nie zapomnisz”. To jest przewaga, której nie są w stanie nadrobić ludzie młodzi. Seniorzy mogą nie tylko uczyć się i rozwijać samemu, ale pokazywać sposoby uczenia się (a więc i pomagać) młodszemu pokoleniu. Również doświadczać w pełni radości i piękna życia, sięgając najważniejszej rzeczy na świecie – mądrości życiowej. Co tak trafnie ujęli Japończycy
w powiedzeniu: „Im starsze drzewo wiśni, tym piękniejsze ma kwiaty”…
W trakcie cyklu zajęć, oprócz tematu zasadniczego, czyli podstaw kreatywnego uczenia się poruszamy m.in. .takie wątki jak ćwiczenia koncentracji, zwalczanie roztargnienia, dbałość o zdrowie, energię i redukcję stresu, dietę mentalną, stymulację intelektualną i jak sobie radzić w sytuacjach dnia codziennego, wymagających sprawnego działania mózgu.

Tato, Mamo! Ja myślę!

Podstawy kreatywnego myślenia dla dzieci

Kształtowanie właściwych postaw człowieka myślącego, Podstawowe reguły myślenia - logika, percepcja, analiza i projektowanie, rola emocji i intuicji, dobór właściwych środków i metod do właściwych celów, obiektywne osąd, odróżnianie prawdy od kłamstwa, rozumienie przyczyn, rozwiązania alternatywne, skutki i następstwa, myślenie od ogółu do szczegółu, myślenie krytyczne, rola hipotez, humoru, fantazji i prowokacji myślowych, myślenie w bok, myślenie projektujące... Skuteczne działanie – lepsze decyzje, uwzględnianie obopólnych interesów i poglądów innych, zażegnywanie konfliktów, sztuka porozumiewania się
i negocjacji, rachunek strat i zysków, zasady twórczych dyskusji i sporów, metoda naukowa, rysowanie a twórcze myślenie, Podstawy przedsiębiorczości intelektualnej, Twórcze rozwiązywanie problemów, Myślenie wynalazcze, i szkoleniami dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych. i wyobraźnią. Program dla uczniów i nauczycieli szkół wszystkich stopni. Powiązane podprogramy: Accelerated Learning w 3 godziny i Tabele Mistrza, AL-boratorium dla maturzystów i Szkolne Kluby MemoryLab.

Tabliczka mnożenia w 10 dni

W zabawie z umysłem i wyobraźnią

Co Cię czeka, młody adepcie matematyki? Po dwóch dniach przygotowania będziesz tworzył w wyobraźni barwne, szczegółowe obrazy mnożnej, mnożnika i iloczynu, i łączył je niezwykłymi, śmiesznymi skojarzeniami, biorąc w nich osobisty udział. Staniesz się reżyserem niezwykłych „mini-filmów” i będziesz je rysował w formie mini-komiksów, zapamiętując całą tabliczkę mnożenia w zabawie z umysłem i wyobraźnią, szybko i skutecznie.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Stoisz przed murem wysokości ośmiu metrów. Choćbyś był najlepszym koszykarzem czy lekkoatletą świata – nie doskoczysz. Masz dwa wyjścia. Rezygnujesz i wyznaczasz sobie sukces na poziomie dwóch metrów (co robi większość ludzi) lub budujesz drabinę, do czego wystarczą dwie długie deski, kilka trochę krótszych, garść gwoździ i młotek (na co wpada już niewielu). Robią to tylko ci, którzy wiedzą, że znaczących sukcesów nie zdobywa się jednym wielkim susem, ale schodek po schodku. Wtedy nawet niemożliwe staje się osiągalne.

Załóż klub MemoryLab
w swojej szkole

Czym jest mur? Pozorną niemożnością. Że mógłbyś uczyć się i zapamiętywać z zadziwiającą łatwością
i szybkością  wszystko, co Ci jest potrzebne, w sposób, o którym zawsze marzyłeś. Że robiłbyś to
z przyjemnością, w stylu “raz a dobrze”, bez względu na to, czego i ile się uczysz, i bez względu na wiek.

A co jest drabiną? Zestaw “HiMemory. Pięć minut dla pamięci”!

Koszty zestawu HiMemory!

1
zł brutto/os.

Cena zestawu

1
zł netto/os.

Oferta dla szkół

1
zł netto/os.

Cena zestawu wraz ze szkoleniem 

Bądź na bieżąco, zapisz się do naszego Newslettera!

Close Menu
×
×

Koszyk

Koszyk