Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


1. Pytania, na które powinieneś odpowiedzieć po lekturze każdego rozdziału

"Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski"

Pytania do poszczególnych rozdziałów. Zaciekaw umysł i pobudź dodatkowo koncentrację, czytając przed lekturą każdego rozdziału pytania, na które powinieneś potem odpowiedzieć (i zrób to!...)

Rozdział I.1. Wyobraźnia a uczenie się

 1. Dlaczego zamiana nowych informacji na obraz lub obrazy przyspiesza i ułatwia zapamiętywanie?
 2. Uzupełnij zdanie: najlepszym nauczycielem są nie wypowiadanie lub czytane słowa, ale ......... osadzone mocno w wyobraźni.
 3. Wymień co najmniej cztery sposoby pobudzenia i ćwiczenia wyobraźni
 4. Czego dotyczy odkryte przez Leonarda da Vinci prawo "Connessione"?
 5. Co składa się na wzrokowy język myśli?

Rozdział I.2. "Żywe obrazy"

 1. Wymień trzy główne elementy "żywego obrazu"
 2. Na czym polega synestezja żywego skojarzenia?
 3. Czy ciało ma pamięć?

Rozdział I.3. Twoje strategie uczenia się.

 1. Na czym polega uczenie się "konsumpcyjne"?
 2. Co to znaczy kreacja w uczeniu się?
 3. Co składa się na indywidualny styl uczenia się?

Rozdział I.4. Zakładkowa metoda zapamiętywania.

 1. Jak najprościej opisać zakładkę pamięci?
 2. Jakie są najczęściej używane systemy zakładek pamięci i do jakich zadań służą?
 3. Jakie jest najważniejsze pytanie, pozwalające odtworzyć zapamiętaną dzięki zakładce pamięci informację?
 4. W jaki sposób najprościej zwiększyć zasób znanych zakładek pamięci?
 5. Co to jest i co ułatwia zasada "dwóch szczegółów"

Rozdział I.5. Łańcuchowa metoda zapamiętywania.

 1. Co jest najważniejsze w opanowaniu Łańcuchowej metody zapamiętywania?
 2. Kiedy Łańcuchowa metoda zapamiętywania jest najskuteczniejsza?
 3. Co powinieneś robić, aby nie zapomnieć pierwszego elementu zapamiętywanego ciągu?
 4. Jak poradzisz sobie z zapamiętywaniem powtarzających się elementów w ciągu?
 5. Jak będziesz zapamiętywał ciąg elementów abstrakcyjnych?

Rozdział I.6. Technika słów zastępczych.

 1. Jaka jest główna cecha bliskobrzmiących słów zastępczych?
 2. Jak system zakładek alfabetycznych może usprawnić wykorzystanie w praktyce Techniki słów zastępczych?
 3. Jak najlepiej zapamiętywać części mowy stosując Technikę słów zastępczych?
 4. Na jakim przykładzie zademonstrowałbyś działanie Techniki słów zastępczych?

Rozdział I.7. Ograniczenia metod mnemotechnicznych.

 1. Dokończ zdanie: skojarzenia słowno-logiczne, mimo, że generalnie słabsze, mogą okazać się jednak bardziej przydatne w zapamiętywaniu informacji....
 2. Co przede wszystkim zwiększa skuteczność posługiwania się metodami mnemotechnicznymi?
 3. Jakich kontrargumentów użyłbyś, przekonując, że metody pamięciowe to żadne "sztuczki"?
 4. Co możesz powiedzieć o uczeniu się długich tekstów na pamięć?

Rozdział I.8. Mapy Myśli.

 1. Jakie główne trzy mechanizmy pracy mózgu uwzględniają Mapy Myśli?
 2. Co ułatwiają i przyspieszają notatki w formie Mapy Myśli?
 3. Wymień najważniejsze zasady tworzenia Mapy Myśli.
 4. W jakich obszarach zastosowań przydają się szczególnie Mapy Myśli?
 5. Jak Mapa Myśli ułatwia wnikliwe słuchanie? Podaj przykład
 6. Dlaczego Mapy Myśli mogą umożliwić pełniejsze widzenie rzeczywistości? Podaj przykład.

Rozdział I.9. Klucz do wszystkiego - cele, misja i wartości.

 1. Cele są wszystkim. Dlaczego?
 2. Jaką rolę odgrywa świadomość celów w zwiększeniu skuteczności uczenia się?
 3. Jak rozumiesz cele cząstkowe?
 4. Jak odróżniasz marzenia od pragnień?
 5. Dokończ zdanie: podświadomość rządzi twoimi przekonaniami, a te biorą się ze świata twoich...
 6. Opisz wybrany algorytm ustalania życiowych celów

Rozdział II.1. Wykorzystanie pełni potencjału

 1. Co to znaczy uczyć się "ciałem"?
 2. Jak rozpoznać mowę własnego ciała? I cielesny kod "tak-nie"?
 3. Jakie elementy składają się na naszą duchowość?
 4. W jaki sposób duchowość może wesprzeć i zwiększyć skuteczność uczenia się?

Rozdział II.2. Optymalne strategie uczenia się.

 1. Co składa się na indywidualne strategie uczenia się?
 2. Jakie są główne fazy skutecznego uczenia się?
 3. Kiedy uczysz się źle?
 4. Czego się nie uczysz?
 5. Dlaczego się nie uczysz?
 6. Wymień przynajmniej dwie "korzyści" ze słabej pamięci

Rozdział II.3. Nowoczesne techniki pracy umysłowej

 1. Jakie są główne komponenty systemu Accelarated Learning?
 2. W jaki sposób pobudzisz poszczególne kanały systemu?
 3. Wymień i opisz pokrótce sześć zasad "mądrego" czytania.
 4. Jaka główna zasada rządzi "uczeniem się równoległym"?

Rozdział II.4. Ucz się w stanie relaksu

 1. Wymień trzy podstawowe metody/podejścia do walki ze stresem.
 2. Opisz podstawowe ćwiczenia oddechowe, zmniejszające nepięcie.
 3. Opisz główne zasady "diety mentalnej".
 4. Co składa się na "profilaktykę stresu"?
 5. Co zwiększa twoją odporność na stres?
 6. Jak dawać sobie radę ze stresem edukacyjnym?
 7. Jak zwalczać depresję?
 8. Jak najlepiej mógłbyś teraz zadbać o siebie?

Rozdział II.5. Środowisko, sprzyjające twórczej pracy uczącego sie mózgu

 1. Co powinno inspirować w twoim otoczeniu?
 2. Jakie elementy odprężające możesz stworzyć w swoim otoczeniu?
 3. Co poprawia koncentrację?
 4. Jaki jest największy sekret udanych relacji z innymi?

Rozdział II.6. Miej odpowiednie zasoby

 1. Jak możesz zadbać o energię fizyczną?
 2. Jak powinieneś ustalić swoją zdrową dietę?
 3. Jakie zasady rządzą dobrym wypoczynkiem?
 4. Co przede wszystkim daje Ci energię psychiczną?
 5. Jakie walory osobowości i cechy charakteru sprzyjają lepszemu uczeniu sie? Jak możesz nad nimi pracować?
 6. Co rządzi kształtowaniem nawyków i przyzwyczajeń?
 7. Jak rozumiesz paradygmat? Kiedy będzie właściwy?
 8. Jak powinieneś zarządzać sobą w czasie?

Rozdział II.7. Techniki wspomagające

 1. Opisz istotę:
  1. Organicznej metody studiowania
  2. Metody indeksowania danych
  3. Własnej kartoteki wiedzy
 2. Dlaczego Antoni Padewski uważany jest za "świętego od pamięci"?
 3. co chodzi w metodzie "zamiany głów"?
 4. Opisz główne kroki, prowadzące do zapamiętania snu.
 5. Wymień kilka praktycznych "przypominaczy" i podaj przykłady ich wykorzystania.
W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt