Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


KURSY

Akademia ECCE HOMO XXI

Accelarated Learning – Twórcze Myślenie – Autorozwój

„Perfect Pupil”

Nowoczesne techniki pamięciowe

Stopień I

Propozycja specjalna

wieloletniego programu seminaryjno-warsztatowego

dla uczniów szkół gimnazjalnych i liceów

Autor programu: Marek Szurawski

Co najcenniejszego można dać uczącym się młodym ludziom?

Bujną wyobraźnię, poczucie samodyscypliny, wysoką samoocenę

i wiarę w swoje możliwości i moc wytrwałego wysiłku.

Ogólnie o programie

„Perfect Pupil” to program edukacyjny łączący w sobie elementy merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze, mający na celu wyrobienie w uczniach nowych nawyków uczenia się, prowadzących do istotnego zwiększenia skuteczności tego procesu i odkrywania zapomnianej radości bycia uczniem. Holistyczne traktowanie tematu i związane z tym pobudzenie całego mózgu i potencjału ucznia, zwłaszcza wyobraźni i kreatywności, stawianie rozmaitych wyzwań i pokonywanie barier wymusza mimochodem wejście młodego człowieka na drogę samorealizacji i autorozwoju, uczy odwagi, samodyscypliny, zwiększa wiarę w swoje siły i możliwości i wiedzie ku pełnemu, udanemu życiu. Dla dobra swojego, ludzi i świata. Autor programu wykorzystał tu wieloletnie doświadczenie i ponad 1000 przedmiotowych seminariów i szkoleń dla blisko 10 000 zadowolonych słuchaczy.

Uwaga: więcej o kursie, jego celach, programie i efektach zobacz wkrótce

film-prezentację „Ucz się z głową, nie jak wół” (www.eccehomo21.pl)

Pytania na które odpowiadamy na kursie

Jak być uczniem SKUTECZNYM? Jak uczyć się INACZEJ: mądrzej, szybciej i przyjemniej? Zapomnieć o metodzie „3Z”? Jak uczyć się w stylu „raz a dobrze”?Jaki jest największy sekret uczenia się? Uczenia innych? Co to znaczy uczyć się „całym sobą”? Czy możliwy jest powrót do pamięci doskonałej? Co pobudza koncentrację? Co sprzyja szybszemu uczeniu się? Kto jest najlepszym nauczycielem na świecie? Co daje dydaktyka partnerska? Czy mózg się męczy? Ile i co możemy zapamiętać? Dlaczego jedne rzeczy pamiętasz, a inne nie? Czy musisz uczyć się ciężko i w stresie? Co to znaczy błyskawiczne przetwarzanie informacji? Jak mieć więcej wolnego czasu na swoje pasje? Więcej energii? Jak notować, szybciej, twórczo i z większym rozumieniem? Kiedy się nie uczysz i co z tym zrobić?Co jest najważniejsze dla sukcesu w szkole? Dlaczego to jest na każdą głowę? Jak wejść do Klubu LeSeRów?(to ci, którzy uczą się Lepiej, Szybciej i Radośniej) Co robi 1% ludzkości, a możesz i Ty? Czy na dobrej pamięci można zarobić? Jak rozwinąć i wykorzystać cały swój potencjał???? TAK, TY TEŻ TO POTRAFISZ!!

Adresat

Program adresowany jest do trzech grup odbiorców

1. Uczniowie z klas IV-VI

2. Gimnazjaliści

3. Licealiści

Uwaga!

Uczniów klas I – III zapraszamy na specjalny program „Tato, Mamo! Wszystko pamiętam!” (patrz osobny załącznik)

Program

Program całościowy, rozbity na I, II i III stopień obejmuje podstawy, rozwinięcie i doskonalenie (odpowiednio do podanych wyżej grup wiekowych) głównych wątków i tematów, ujętych w poniższą listę:

Główne wątki programowe kursu „Perfect Pupil” stopień I

· Accelarated Learning w praktyce. Szybkie uczenie się od podstaw. To, co świat o tym mówi...

· 1000 słów w 1000 minut. Uczenie się języka z niewiarygodną szybkością, nawet w kilka tygodni.

· skuteczne zdawanie egzaminów, pisanie sprawdzianów i klasówek. Bezstresowe przygotowanie się i spokojne, pewne zdawanie.

· przedmioty podstawowe z całego roku w 20 godzin. Z lepszymi ocenami, większą ilością wolnego czasu i opinią prawdziwego„bystrzaka” i raz na zawsze)

· prawa funkcjonowania pamięci. Pamięciowe „abecadło”, czyli wykorzystajmy to, jak działa nasza pamięć aby uczyć się skuteczniej!

· Mnemotechniki. I inne narzędzia nowoczesnej pracy umysłowej.

· „wieczny” kalendarz. Podasz dzień tygodnia dla dowolnej daty z tego lub przyszłego roku, po kilku sekundach namysłu. I nauczysz się tego w pół godziny...

· Metoda SIWA . Aby ucząc się, wykorzystywać wszystkie kanały sensoryczne...

· własne strategie uczenia się. Aby uczyć się zgodnie z naturalnymi, wrodzonymi mechanizmami własnego mózgu...

· twórcze myślenie. Bo uczenie się dzisiaj jest aktem kreacji, związanym z twórczym posługiwaniem się wyobraźnią i budową niezwykłych skojarzeń... Przestań wreszcie kuć!

· pasja i wyobraźnia w nauce. Wchodzenie w stan „przepływu” w trakcie uczenia się, warunkującego prawdziwą radość tego procesu

· notowanie poprzez „rysowanie myśli”. Aby lepiej rozumieć, zapamiętywać, powtarzać i twórczo uzupełniać nową wiedzę

· Metoda Cornella w notowaniu i czytaniu. Aby robić to naprawdę szybko i skutecznie...

· „mądre” czytanie. Z wyobraźnią, emocjonalnie, wnikliwie , refleksyjnie. I wykorzystując prawo Pareta

· pobudzenie całego mózgu i pełni potencjału. Aby ucząc się wykorzystywać wszystkie dane nam możliwości...

· uczenie się intuicyjne. Ponieważ wiesz więcej, niż wydaje Ci się, że wiesz...

· Organiczna Metoda Studiowania. Tak to się robi na studiach...

· Własna Kartoteka Wiedzy. Tak to robili geniusze intelektu w historii...

· Metoda Indeksowania Danych. Patrz wyżej....I inne techniki wspomagające.

· radość uczenia się. Więcej: nawet „ekstaza edukacyjna”!...

· AL-boratorium dla maturzystów. Przygotujesz się właściwie i zdasz maturę jak burza....

· praca nad samooceną. Pewność siebie i wiara w swoje możliwości...

· realizacja marzeń. Ale najpierw trzeba je mieć...

· podstawy autorozwoju. Aby odkryć swoją oryginalność i mówić własnym głosem...

· mistrzostwo osobiste . Tak! Żyć, myśleć i działać jak Mistrz!...

· żonglowanie. Aby uczyć się całym mózgiem....

· clapping. Aby wygimnastykować mózg...

· zabawy ruchowo-zręcznościowe. Aby uśmiechnąć się, dotlenić pracujący aktywnie mózg i pobudzić koncentrację.

· zarządzanie zasobami. Aby zawsze osiągać optymalny stan gotowości psychofizycznej...

· dziesiątki przykładów z praktyki szkolnej, m.in. opanowanie głównych przedmiotów szkolnych w 20 godzin, błyskawiczna nauka pocztu królów Polski, układu okresowego pierwiastków, państw i stolic świata, zapamiętywanie dowolnych informacji liczbowych, nazwisk i twarzy, słów obcego pochodzenia i w obcym języku, wzorów, definicji, cytatów, wierszy, map i wykresów, ortografii itp. Tak naprawdę czego tylko zechcesz!!! Poprawiasz oceny już w trakcie kursu...Hej, Mistrzu – zaczynasz imponować!

Program I st. obejmuje 30 godzin zajęć (28 godzin zajęć bezpośrednich, 2 godziny („follow up day”) na sprawdzian końcowy i wręczenie nagród i certyfikatów (dla chętnych). Dla grup starszych (gimnazjaliści i licealiści) możliwa opcja 4 -dniowa (dwa kolejne weekendy po 14 godzin zajęć)

Cele:

  • skrócenie czasu i zwiększenie przyjemności uczenia się dzięki opanowaniu konkretnych metod i technik pamięciowych,
  • zwiększenie samooceny, wewnętrznego optymizmu, wiary i pewności siebie,
  • rozpoznanie własnych strategii uczenia się, odkrycie i poszerzenie własnych możliwości,
  • poznanie uniwersalnych narzędzi pracy umysłowej na przyszłość,
  • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia,
  • zainteresowanie drogą samodoskonalenia, prowadzącą do pełnego rozwoju osobowości i charakteru (Mistrz ćwiczy od małego).

Efekty (już po kursie I st.): Stosując w praktyce Nowoczesne Techniki Uczenia się uczniowie zaczynają zdobywać nową wiedzę nie tylko szybciej i skuteczniej, ale i z większą radością i pewnością siebie, w stylu „raz a dobrze”, niezależnie od rodzaju lub zakresu przedmiotu i stopnia jego skomplikowania. Pierwsze efekty już w trakcie trwania zajęć!!!

Wyróżniki kursu: łączymy opanowanie technik pamięciowych i zasad Accelarated Learning i podstawami twórczego myślenia z rozwojem osobistym. W myśl założenia, że aby uczyć się INACZEJ (kreatywnie, szybko i skutecznie) trzeba być dzisiaj INNYM człowiekiem (bardziej świadomym siebie, swoich możliwości, działań etycznych i własnych, przekonujących celów). Stąd duża ilość ćwiczeń pobudzających kreatywność i wyzwań, wymuszających pokonywanie siebie oraz budowanie etosu przynależności do elitarnej grupy ludzi XXI wieku, silnych intelektem i charakterem, demonstrujących sobie i innym niezwykłe walory własnego umysłu, dające przewagę w konkurencyjnym i lawinowo zmieniającym się świecie, w epoce mózgu i na progu epoki mądrości z osądem moralnym. Grupy 10 – 15 osób., lekcje próbne, możliwość konsultacji internetowych przez rok od zakończenia kursu. No i gwarancja sukcesu i zwrot pieniędzy w przypadku braku satysfakcji.!

Forma wieloetapowa:

1. Część podstawowa. Zajęcia w programie I st., w wymiarze 30 godzin, przez 7 tygodni lub w dwa weekendy, z uzupełnieniem o 2 godziny ”follow-up day” na konsultacje i egzamin końcowy.

2. Zielone Szkoły (wyjazd 5-dniowy – 35 godzin zajęć), raz na rok (jesień - wiosna) - poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych. - program II st. Opcja: zajęcia na Obozach specjalnych Wakacyjne Szkoły Treningu pamięci, Twórczego myślenia i Rozwoju, w czasie ferii zimowych lub wakacji letnich.

3. Praca własna w oparciu o indywidualne konsultacje internetowe (z wykorzystaniem fragmentów internetowego kursu „Perfect Pupil”).

4. Zajęcia samodzielne lub grupowe w uruchomianych stopniowo Szkolnych Klubach Nowoczesnych Technik Pamięciowych („Mnemonistyka Stosowana” (pod opieką nauczyciela).

Zajęć zasadniczych łącznie ok. 65 godzin. W kolejnych latach ilość godzin modyfikowana zależnie od stopnia zaawansowania programu, potrzeb i możliwości słuchaczy.

Prowadzenie

Marek Szurawski i wyspecjalizowani, licencjonowani wykładowcy Akademii, ze znajomością zasad dydaktyki partnerskiej.

Bez znajomości zasad szybkiego, skutecznego uczenia się

niekiedy już po 24 godzinach zapominamy 80% nowo zdobytej wiedzy

Realizacja programu

Miejsce: Zajęcia w mini-centrum szkoleniowym „ECCE HOMO XXI” przy ul. Kazimierza Wielkiego 9/25 w Lublinie i/lub w macierzystej szkole również w salach Domów Kultury. 

Grafik zajęć

Opcja popołudniowa i wieczorna:

Poniedziałek, środa – godz. 16.00-17.45 i 18.00-19.45

Wtorek, czwartek – godz. 16.00-17.45 i 18.00-19.45

Opcja przedpołudniowa:

Poniedziałek, środa – godz. 9.00-10.45 i 11.00-12.45

Wtorek, czwartek – godz. 9.00-10.45 i 11.00-12.45

Uwaga!! Pierwsze dwie godziny – lekcje próbne. Zdecydujesz o udziale w kursie potem.

Kursy proponowane przez cały rok szkolny.

Cena410,-zł/osoby (uczniowie szkół podstawowych) i 490,- zł/osoby (gimnazja i licea) obejmuje:

· Zajęcia programowe w ustalonym wymiarze czasowym

· Materiały pomocnicze (skrypt, płyty CD, książka, załączniki różne)

· Dyplom ukończenia kursu (dla chętnych po specjalnym sprawdzianie certyfikat za niewielką opłatą)

· Nagrody (dla najpilniejszych)

· Dwugodzinne seminarium dla rodziców (pod koniec kursu)

· Stała konsultacja internetowa przez rok od ukończenia kursu

Warunki płatności:

Konto, rabaty i raty

Zapisy

Napisz biuro@eccehomo21.pl, zadzwoń tel./fax: (81) 44 22 194, kom 500 368 411, kom. 500 214 763 .

Wyróżniki kursu: łączenie pobudzenia i wykorzystania całego mózgu w procesach uczenia się i myślenia z potrzebą autorozwoju i szukania i eksponowania własnej oryginalności.

Po zakończeniu kursów stopnia I niezobowiązująco proponujemy kursy doskonalące II i III stopnia.

Uwadze specjalnej polecamy kursy "AL-boratorium dla maturzystów", umożliwiające perfekcyjne, sprawne i bezstresowe przygotowanie się do egzaminu dojrzałości.

Glówne przesłanie kursu: uczenie się dzisiaj jest aktem kreacji, a nie konsumpcji.

W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt