Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


Wieloetapowy program szkoleniowy dla nauczycieli, wykładowców i trenerów

"Perfect Teacher, Perfect Student"

Jak zwiększyć skuteczność i radość uczenia się w dzisiejszej szkole

Wieloetapowy program szkoleniowy dla nauczycieli, wykładowców i trenerów

O programie: W dzisiejszym gwałtownie zmieniającym się i konkurencyjnym świecie główne źródła przewagi to (1) szybsze uczenie się, (2) wykorzystanie pełni własnego potencjału (umysłu, ciała i ducha), (3) entuzjazm w działaniu, (4) lepsza komunikacja, (5) sprawne myślenie, (6) wykorzystanie siły pracy zespołu i (7) nawiązywanie i utrzymywanie wartościowych związków międzyludzkich. Wydaje się, że w obecnej i nadchodzącej rzeczywistości kluczową rolę odgrywać będzie przede wszystkim możliwie najwyższa skuteczność uczenia się; gdyż przyszłość pracy ludzkiej to krótkie, intensywne i twórcze wysiłki mózgu, który będzie się uczył.

Główne założenie proponowanego programu to traktowanie procesu uczenia i uczenia się oraz relacji "nauczyciel-uczeń" jako synergicznie pracującego układu o wysokiej wydajności i efektywności.

Uczenie się to akt kreacji, nie konsumpcji, prowadzący z założenia do ogromnego skoku jakości i skuteczności tego procesu.

Cele: opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności, związanych z praktykowaniem zasad Accelarated Learning na różnych poziomach oraz powiązanie możliwie najwyższej sprawności na tym polu z koniecznością i satysfakcją własnego rozwoju.

Prowadzenie: Marek Szurawski (patrz dalej).

Program (główne wątki)

I. Warunki zwiększania skuteczności uczenia się.

1. Wykorzystanie pełni własnego potencjału i własnej oryginalności.

2. Rozpoznanie własnych strategii uczenia się.

3. Wykorzystanie głównych narzędzi efektywnej pracy umysłowej: map myśli, podstawowych technik pamięciowych, szybkiego czytania i uczenia się intuicyjnego.

a. rola wyobraźni w procsie uczenia się: podstawowe mechanizmy, prawa i etapy zapamiętywania oraz tworzenie "żywych" skojarzeń.

4. Uczenie się w stanie "relaxed concentration" (czujna relaksacja) i Optymalnej Gotowości Psychofizycznej.

5. Tworzenie środowiska sprzyjającego twórczej pracy uczącego się mózgu.

6. Dbałość o zasoby psychofizyczne, niezbędne do sprawnego uczenia się.

II. Zrozumieć siebie jako ucznia

1. Podstawy Accelarated Learning dla uczniów i studentów

2. Sprawność intelektualna

3. Odporność na stres

4. Kreatywność w uczeniu się

5. Refleksyjność

6. Chłonność i wrażliwość.

7. Sztuka automotywacji.

8. Równowaga życiowa

III. Zrozumieć siebie jako nauczyciela

1. Zasady Accelarated Learning i metoda SAVI w praktyce

2. Dydaktyka partnerska w praktyce

3. Największy sekret skutecznego uczenia

4. Jak budzić i podtrzymywać entuzjazm (w sobie i innych).

5. Komunikacja wspierająca.

6. Skuteczna motywacja.

7. Jak pracować nad samooceną.

8. Jak kroczyć drogą sukcesu.

9. Równowaga życiowa

8. Jak pracować nad własnym autorytetem.

IV. Forma szkolenia

A. Szkolenie wieloetapowe (dla nauczycieli)

1. Etap przygotowawczy (na platformie internetowej).

2. Seminarium właściwe, 2-dniowe (14 godzin).

3. Długofalowy Plan Pracy Własnej (30 dni), z możliwością konsultacji indywidualnych poprzez internet.

4. Test końcowy, poprzez internet lub dla osób, chcących uzyskać dyplom po sprawdzianie specjalnym w czasie “follow-up day” (kilkugodzinne spotkanie wyjazdowe w ustalonym miejscu).

5. Stała konsultacja internetowa związana z bieżącą praktyką szkolną dydaktyczną.

B. Szkolenie wieloetapowe (dla trenerów)

1. Etap przygotowawczy (na platformie internetowej).

2. Seminarium I, 2-dniowe (14 godzin).

3. Długofalowy Plan Pracy Własnej (30 dni), z możliwością konsultacji indywidualnych poprzez internet.

4. Seminarium II, 2-dniowe (14 godzin), zakończone egzaminem końcowym i wręczeniem certyfikatów (i ewentualnym podpisaniem umowy o współpracę).

5. Stała konsultacja internetowa, związana z bieżącymi zadaniami i wyzwaniami treenerskimi, podwyższaniem kwalifikacji, prowadzeniem kursów, obozów, wykładów, itp.

6. Możliwość uczestniczenia (po kosztach własnych) w kilkudniowej praktyce trenerskiej na obozach letnich i zimowych.

Opcje specjalne: dla grup A i B – 10-dniowe obozy specjalistyczne, latem i zimą (patrz www.eccehomo21.pl/obozy)

Miejsce szkolenia (seminarium właściwe): Ośrodek Innowacji Edukacyjnych, Lublin, ul. Kazimierza Wielkiego 9/25

Terminy szkoleń: weekendowe, po indywidualnym ustaleniu terminu

Szczegóły i zgłoszenia:    biuro@eccehomo21.pl ; marek@eccehomo21.pl, (81) 44 22 194, 500 214 763, 500 368 411

W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt