Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


Rozmowa z mistrzem kompetencji - Markiem Szurawskim

VII OGÓLNOPOLSKIE FORUM DYREKTORÓW 2010

Mistrz Kompetencji o sobie…


PastedImaged.jpg

Marek Szurawski – tłumacz, żeglarz-marynista, dziennikarz i szkoleniowiec, ekspert w zakresie rozwoju osobowości i nowoczesnych technik pracy umysłowej, w tym technik uczenia się i twórczego myślenia. Autor licznych tłumaczeń, opracowań, programów radiowych i telewizyjnych, i trzech bestsellerowych książek „Pamięć. Trening interaktywny”, „Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski” i „Pamięć na całe życie. Trening arcymistrzowski”. Twórca programów szkoleniowych „Pamięć dla sukcesu” dla firm, instytucji i szkół wyższych. Członek Rady Programowej Brian Tracy International Poland i Instytutu Nowoczesnej Edukacji. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój żeglarstwa polskiego, w 1999 r opłynął przylądek Horn na s/y „Zawisza Czarny”. Po studiach na Politechnice Warszawskiej założył Akademię ECCE HOMO XXI, niepubliczną placówkę oświatową, propagującą nowoczesne techniki twórczego uczenia się w połączeniu z metodami autorozwoju, przede wszystkim na bazie obszernej działalności szkoleniowej, Wakacyjnych Szkół Treningu Pamięci, Sprawnego Myślenia i Rozwoju i programu Memoriad Szkolnych – uczniowskich Mistrzostw w Zapamiętywaniu i Otwartych Mistrzostw Polski.


-Pana motto życiowe?

INACZEJ! (czyt. LEPIEJ)

-Która z kompetencji kluczowych jest Pana najmocniejszą stroną? Jakie talenty ceni Pan w sobie najbardziej? Dlaczego?

Poszukiwanie twórczych rozwiązań, łączenie logiki działań ze spontanicznością kreacji.

-Kiedy i w jakich okolicznościach narodziło się zainteresowanie dziedziną, w której dziś odnosi Pan sukcesy? Kiedy dostrzegł Pan znaczenie kluczowej kompetencji dla własnego rozwoju?

Naprawdę słaba pamięć we wczesnym okresie dorosłości i wynikające z tego trudności w wykonywaniu zawodu (dziennikarstwo).

-Kto odegrał znaczącą rolę w rozwoju tej kompetencji/talentu w Pana przypadku?

Książki (tematyczne), przede wszystkim autorstwa Harry’ego Lorayne’a i Tony Buzana.

-Kiedy i gdzie nastąpił u Pana najbardziej dynamiczny i znaczący rozwój tej kompe-tencji?

Tłumaczenia pierwszych książek Lorayne’a i Buzana i propozycja szkoleń w tym zakresie.

-Jakie metody, działania i sytuacje są – z perspektywy Mistrza – najskuteczniejsze w rozwijaniu tej właśnie kompetencji/talentu?

Pasja, wypływająca z zainteresowania i doświadczania wymiernych korzyści, satysfakcja z pomagania innym.

-Czy dostrzega Pan słabości polskiej szkoły, hamujące rozwój uczniowskich talentów i kompetencji kluczowych? Jeśli tak, to jakie są to słabości?

Brak nowych przedmiotów, rutyna działań, nastawiony na mechaniczne powtarzanie sposób uczenia się (tłumienie radości bycia uczniem), brak wyzwań (nuda!), brak powiązania procesu zdobywania wiedzy z pięknem autorozwoju.

-Czy dostrzega Pan atuty polskiej szkoły w kontekście rozwijania kompetencji klu-czowych i talentów uczniów? Jeśli tak, to jakie są to atuty?

Duży potencjał ludzki i społeczny, również techniczny.

-Jakiej rady udzieliłaby udzieliłby Pan dyrektorom i nauczycielom polskich szkół, aby kompetencje kluczowe i talenty stały się „własnością” uczniów oraz przyczyniały się do ich sukcesów w dorosłym życiu?

Bardziej wyraziste i przekonujące nastawienie szkoły na kształcenie „Mistrzów”, najlep-szych w Europie, wysokie wymagania, ale i wielostronna pomoc, pokazywanie korzyści na przyszłość z „bycia kompetentnym” i łagodne przekonywanie do stosownych działań. Na-czelna zasada: „Ty też potrafisz!”.

W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt