Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


Perfect Pupil

„Perfect Pupil”

Skuteczność i radość uczenia się

Stopień I

Co najcenniejszego możesz dać dziecku, uczniowi, Tato, Mamo?

Bujną wyobraźnię, poczucie samodyscypliny, wysoką samoocenę

i

wiarę w swoje możliwości.

Możesz INACZEJ!

„Perfect Pupil” to nie tyle kurs ile rozbudowany program edukacyjny łączący w sobie elementy merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze, realizowany przy współpracy z rodzicem/opiekunem i mający na celu wyrobienie w uczniach nowych nawyków uczenia się, prowadzących do istotnego zwiększenia skuteczności tego procesu i odkrywania zapomnianej radości bycia uczniem. Holistyczne traktowanie tematu i związane z tym pobudzenie całego mózgu i potencjału ucznia, zwłaszcza wyobraźni i kreatywności, stawianie rozmaitych wyzwań i pokonywanie barier wymusza mimochodem wejście młodego człowieka na drogę samorealizacji i autorozwoju, uczy odwagi, samodyscypliny, zwiększa wiarę w swoje siły i możliwości, co jest najlepszą inwestycją przed wkroczeniem w udane, dorosłe życie. W przyszłości spełnione i szczęśliwe.

Autor programu

Marek Szurawski

Adresat

Kurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów. Jest dla każdego; nie wymaga żadnych ponadprzeciętnych umiejętności ani uzdolnień.

Program

Uczenie się dzisiaj nie jest konsumpcją, jest aktem kreacji

Program rozbity na I, II i III stopień - podstawy, rozwinięcie i doskonalenie (odpowiednio do podanych wyżej grup wiekowych) - obejmuje współczesne metody kształcenia pamięci i główne metody i techniki nowoczesnej pracy z informacją. Szczególną uwagę zwracamy na takie wątki/tematy jak:

- Poznanie głównych warunków zwiększających skuteczność uczenia się:

- Wykorzystanie pełni własnego potencjału (zwłaszcza synergii obupółkulowej).

- Znajomość własnych strategii uczenia się.

- Praktyka nowoczesnych metod pamięciowych i zasad Accelarated Learning.

- Uczenie się w stanie relaksu i odprężenia (osiąganie Optimal Learning State)

- Umiejętne korzystanie z zasobów takich jak energia fizyczna i psychiczna, czas i walory osobowości i charakteru.

- Zasady twórczej pracy wyobraźni i budowa żywych skojarzeń

- Mapy Myśli – sposób. notowania przyspieszając zapamiętywanie i rozumienie nowego materiału, jego powtórki i twórcze uzupełnienie

- Podstawy „mądrego” czytania (z pełnym zrozumieniem i skutecznym zapamiętywaniem)

- Wybrane obszary zastosowań, związane głównie z aktualnym programem szkolnym i bieżącymi zadaniami i wyzwaniami ze wszystkich przedmiotów. Więc zapamiętywanie dowolnych informacji liczbowych, dat, słów obcego pochodzenia i w obcym języku, wzorów, definicji, cytatów, wierszy, map, wykresów, itp.

- Praca nad samodyscypliną, wysoką samooceną, automotywacją, i pasją działania

.

Program I stopnia obejmuje 19 modułów z prostą częścią teoretyczną, zestawem ćwiczeń i zadaniami praktycznymi pozwalającymi już w trzecim module wykorzystać nową wiedzę i umiejętności w radzeniu sobie z wyzwaniami pamięciowymi w konkretnych przedmiotach szkolnych

.

Cele:

  • skrócenie czasu i zwiększenie przyjemności uczenia się dzięki opanowaniu konkretnych metod i technik pamięciowych,
  • zwiększenie samooceny, wewnętrznego optymizmu, wiary i pewności siebie,
  • rozpoznanie własnych strategii uczenia się,
  • odkrycie i poszerzenie własnych możliwości oraz
  • poznanie uniwersalnych narzędzi pracy umysłowej na przyszłość.

Efekty: Stosując w praktyce Nowoczesne Techniki Uczenia się uczniowie zaczynają zdobywać nową wiedzę nie tylko szybciej i skuteczniej, ale i z większą radością, w stylu „raz a dobrze”, niezależnie od rodzaju lub zakresu przedmiotu i stopnia jego skomplikowania. Pierwsze efekty już w trakcie trwania kursu!!!

Dodatkowe korzyści: budowanie etosu młodego człowieka z przewagą intelektualną, demonstrujących sobie i innym niezwykłe walory własnego umysłu i świadomości własnych, życiowych celów, możliwość zdobywania dodatkowych nagród i wyróżnień. Stała konsultacja z trenerem, również w przyszłości.

Forma

Kurs internetowy, oparty o formułę zadaniową, z dużą ilością ćwiczeń i prac kontrolnych, sprawdzanych i odsyłanych przez trenera prowadzącego, z możliwością stałej konsultacji i kontaktu z uczestnikiem. Kurs trwa ok. 10 tygodni,(krócej przy większym zaangażowaniu), można zacząć w każdej chwili.

Wyróżniki

Poszczególne moduły opracowano według zasad Accelarated Learning, zapewniających maksymalną skuteczność przekazu. w formie gawędy i interaktywnego treningu, dostosowanego do możliwości każdego uczestnika. Kurs nie jest ani za łatwy, ani za trudny, a więc nie nudzi ani nie zniechęca, i przynosi maksimum satysfakcji z pokonywania kolejnych barier i demonstrowania i korzystania w praktyce z nowych umiejętności. Ale przede wszystkim zapamiętujesz i śmiejesz się….!

Koszt

530,- zł. (wraz z materiałami pomocniczymi i stałą konsultacją trenera)

Każdy uczestnik kursu otrzymuje zestaw materiałów pomocniczych.

Program przewiduje specjalne zadania i konsultacje dla rodziców i opiekunów, umożliwiających wspólna zabawę z uczniem, i kontrolę jego postępów.

Każdy uczeń otrzymuje po zakończeniu kursu stosowny dyplom uczestnictwa

W programie znajdują się zadania i wyzwania dla najbardziej ambitnych (mogą skoczyć jeszcze wyżej).

Najbardziej uzdolnieni i zaangażowani mogą wziąć udział w kolejnych Mistrzostwach Polski w Zapamiętywaniu (w swojej kategorii wiekowej).

Polska za 20 lat może być krajem ludzi nieprzeciętnych, najszybciej uczących się,

w szkołach będących wzorem dla świata. Zaczynamy od dziś! Na tym poziomie.

Co zrobić najpierw?

Prześlij zapytanie o szczegóły pod:

marek@eccehomo.pl

zobacz również

www.eccehomo21.pl,

lub dzwoń: tel/fax 81 5337514, lub  kom. 500 214 763 

Informacja dla rodziców

Co najcenniejszego możesz dać swemu dziecku, Tato, Mamo?

1. Bujną wyobraźnię (dzięki której uczymy się błyskawicznie i stajemy się w pełni
twórczy.)

2. Poczucie samodyscypliny (dzięki której rodzą się właściwe nawyki.)

3. Wysoką samoocenę i wiarę w swoje możliwości (co jest podstawą udanego,
pełnego sukcesów i szczęśliwego życia).

Twój kilkunastoletni lub młodszy syn/córka wraca do domu ze szkoły, po czym po krótkiej przerwie sam i z widoczną przyjemnością siada do lekcji. Wie, co ma zadane, sam pilnuje książek i zeszytów. W ciszy i z pełną koncentracją odrabia je porządnie i w błyskawicznym tempie i sam sięga po dodatkową wiedzę z interesującej go dziedziny. Często widzisz go nad książką lub notującego coś z internetu. Nie jest molem książkowym ani kujonem, bo z równą ochotą oddaje się grom i zajęciom ruchowym. Sam ćwiczy w domu. Patrzysz z przyjemnością, jak rozwija naturalne zdolności, pomaga innym i wydaje się, że dobrze wie, co będzie robił w przyszłości. Jest lubianym kolegą i trzyma się tych właściwych. Co najważniejsze, świetnie sobie radzi z niepowodzeniami, demonstrując poczucie własnej wartości i wysoką samoocenę. Mimo, że poświęca o wiele mniej czasu na naukę niż rówieśnicy, ma świetne oceny i dużo wolnego czasu na własne zabawy i zajęcia, kontakty z przyjaciółmi, kino i…. Widać wyraźnie, że nauka go bawi, a trudności i przeszkody traktuje jak wyzwanie. Po prostu nasz w domu małego Mistrza.

Czy taka sytuacja, bliska idealnej, jest w ogóle możliwa? Dzień po dniu? Bez nacisków, przypominań, scysji? Tak, jeśli dziecko wraz z Tobą pozna radość uczenia się INACZEJ, zgodnie z naturalnymi zdolnościami i mechanizmami własnego mózgu i doświadczy jedynej w swoim rodzaju satysfakcji z mniej (na początku) lub bardziej świadomego autorozwoju.

Co trzeba zrobić, aby tak się stało? Wiedząc jak możemy się dzisiaj uczyć, towarzyszyć mu w tej zabawie. Nie licz na szkołę. Przynajmniej nie za szybko. Oczywiście, że masz mało czasu, codzienne zabieganie i napięcie ….. Wiem. Ale pomóc, pokazać, poćwiczyć możesz nawet przez 5 minut dziennie. W obopólnej zabawie i z korzyścią dla Ciebie samego. Jeśli zdecydujesz się wziąć za to odpowiedzialność, odpowiedzialność za to, aby twoje dziecko było „dzielnym uczniem” – zapraszam na specjalny kurs „Perfect Pupil”, nad którym pracowałem kilka lat, i który rodził się równolegle z pisaniem trzech książek o treningu pamięci mojego autorstwa To kurs dla uczniów, ale bez Twojej pomocy się nie obędzie.

Przy okazji przekonasz się, co mózg potrafi nawet po niewielkim treningu i jakie zmiany zajdą w twoim dziecku po kilku miesiącach.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, prześlij zapytanie o szczegóły pod marek@eccehomo21.pl , zobacz również www.eccehomo21.pl  lub dzwoń: tel/fax 81 5337514, kom. :502 234 425 lub 500 214 763

Bardzo zapraszam

Marek Szurawski

W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt