Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


Perfect Student

"Perfect Student"
Internetowy Trening Pamięci

Tak zwane "przełomy" w różnych dziedzinach nauki i techniki, wyznaczające kamienie milowe w rozwoju cywilizacji to bardzo często powrót do idei znanych, ale zapomnianych lub odkrywanych na nowo, tyle, że wzbogaconych o doświadczenia i wiedzę czasów współczesnych. Tak jest w przypadku sztuki skutecznego uczenia się i zapamiętywania, której podwaliny położyli starożytni Grecy i które stały się podstawą współczesnego systemu, zwanego Accelarated Learning.

Co odkryli współcześni Arystotelesa, Platona i Ajschylosa, i oni sami? Drogą genialnej intuicji, przy okazji? Że o sprawnym, szybkim uczeniu się decydują przede wszystkim bujna nieskrępowana wyobraźnia i siła naszych skojarzeń. Wiedza czyli pamięć, w połączeniu z energią wyobraźni rodzą również nasz potencjał twórczy. Grecka bogini pamięci - Mnemozyna, Zeus i 9 Muz - ich potomstwo - tak naprawdę zamieszkali w synergicznie współpracującej lewej i prawej półkuli ludzkiego mózgu.

I w tym względzie do dzisiaj właściwie nic się nie zmieniło, z wyjątkiem, być może, szczegółów technicznych i metodycznych, no i rzeczy najważniejszej: żeśmy skutecznie naukę Greków zapomnieli, odchodząc w stronę nagminnego wykorzystywania pamięci mechanicznej, czyli żmudnego powtarzania i zwykłego kucia....

Najwyższy czas na "przełomową" powtórkę.

Dla nas współczesnych to nie tylko potrzeba chwili, ale już konieczność. W dzisiejszym lawinowo zmieniającym się i konkurencyjnym świecie, w którym codziennie trzeba stawiać czoła tak wielkiej ilości wyzwań szybsze, skuteczniejsze uczenie się to jedyne źródło przewagi i warunek rozwoju całego mózgu i własnej osobowości. Tylko mózgiem wygrasz. Póki żyjesz jesteś UCZNIEM. Życie jest nieustannym uczeniem się. Dlaczego nie miałbyś stać się Mistrzem na tej drodze? Tak opanować tę sztukę, aby móc o sobie powiedzieć: Perfect Student, Uczeń Doskonały?

Zapraszam do spotkania w sieci, na prawdziwą przygodę intelektualną nie tylko dla lubiących wyzwania. Przekonaj się sam, co to znaczy UCZYĆ SIĘ TWÓRCZO i jak bardzo może to zmienić Twoje życie!
Marek Szurawski

Adresat: dorośli i młodzież od 15 roku życia., uczniowie, studenci i wszyscy zainteresowani rozwojem możliwości uczącego się mózgu.

Autor programu: Marek Szurawski

Prowadzenie i konsultacja
Marek Szurawski i kwalifikowani trenerzy Akademii ECCE HOMO XXI

Informacje ogólne:
Kurs to zaadoptowany do możliwości jakie niesie ze sobą e-learning trening pamięci i prezentacja metod skutecznego uczenia INACZEJ. Charakter seminaryjno-warsztatowy i interaktywny kursu pozwala na wygodny, bo dostosowany do własnego harmonogramu i tempa system pracy.

Główne założenia programowe i metodyczne:
1. opanowujesz nową wiedzę poprzez samodzielne ćwiczenia i możliwie najszybsze wykorzystanie nowych umiejętności w praktyce,
2. szybsze, skuteczniejsze uczenie się wymaga odkrycia, pobudzenia i wykorzystania całego potencjału jakim dysponujesz,
3. żeby uczyć się INACZEJ, trzeba stać się INNYM człowiekiem.

Kurs składa się z trzech części.

Część pierwsza, przygotowawcza to wgląd wstępny w całość materiału, lektury wstępne, rozpoznanie własnych strategii uczenia się, opanowanie notowania przy pomocy Map Myśli i stworzenie środowiska zewnętrznego, wspierającego twórcze uczenie się.

Część druga to rozbity na moduły, szczegółowy opis praw i mechanizmów skutecznego uczenia się, pozwalający na bazie rozbudowanego programu ćwiczeń oraz zastosowań praktycznych, opanować konkretne metody i techniki pamięciowe.

Część trzecia to samodzielne ćwiczenia i zadania utrwalające, w oparciu o Długofalowy Plan Pracy Własnej i konsultacje internetowe, oraz - tylko dla chętnych - sprawdzian (egzamin końcowy), pozwalający uzyskać certyfikat ukończenia kursu.
Dodatkowy walor kursu to specjalne ćwiczenia wyobraźni oraz sprawnego i twórczego myślenia w wątkach ImagoLab i Kawiarnia Sokratesa oraz elementy nowoczesnego coachingu..

Dlaczego warto się tym zająć? Jakie odniesiesz korzyści?

Korzyści dla ciebie

Spektakularne efekty uczenia się.. Niekiedy wprost zadziwiające. Możesz opanować 1000 słów w 1000 minut (czyli w dwa-trzy miesiące nauczyć się języka obcego), w parę godzin nauczyć się całego układu okresowego pierwiastków, kilkuset znaków japońskich wraz z ich znaczeniami, pocztu królów polskich czy stolic państw na wszystkich kontynentach; jesteś w stanie zapamiętać praktycznie nieograniczoną ilość faktów encyklopedycznych, dat, nazwisk, lektur i danych liczbowych, więcej ludzi, szczegółów, również zobowiązań i obietnic.

Nauka staje się zabawą z umysłem i wyobraźnią, dzięki czemu odstresowujesz proces uczenia się, imponując przy tym sobie i innym.

Oszczędzasz czas. Przede wszystkim dzięki uczeniu się w stylu "raz a dobrze", a więc bez konieczności nadmiernych, niekiedy wręcz nieprzerwanych powtórek. Masz czas na sport, kulturę, rozrywki, życie towarzyskie, wypoczynek i hobby; nie mówiąc już o tym, że na polu zawodowym "czas to pieniądz". Tak naprawdę jednak czas to życie. Czasu za żadne pieniądze nie kupisz...

Stosujesz metody uniwersalne - uczysz się skutecznie niezależnie od przedmiotu, ilości nowego materiału i stopnia jego skomplikowania. Uwaga: i niezależne od wieku!

Automatycznie ćwiczysz koncentrację, zwłaszcza ten jej rodzaj, która "wymusza" zapamiętanie i rozwija cały mózg, cały dany Ci potencjał. Wymusza również wejście na drogę do samorozwoju, odkrywanie własnego przeznaczenia i misji życia, realizację życiowych pasji - najcenniejszych rzeczy w życiu.
Pobudzasz synergiczną pracę całego mózgu, co wpływa na większą kreatywność, pomaga szybciej zwalczyć dysgrafię i dysleksję, a dzięki pozytywnemu sprzężeniu zwrotnemu wzmacnia poczucie własnej wartości i zwiększa samoocenę i wiarę we własne siły . Co warte jest każdych pieniędzy.

Będąc pewny swojej pamięci, budujesz wewnętrzny spokój, uśmiech i optymizm, natychmiast wyczuwalny przez ludzi, dzięki czemu, zwiększasz uznanie i zaufanie otoczenia - świat ci sprzyja;

Korzyści dla twojej pracy i twojej firmy:

Jeśli już pracujesz,

 • uczysz się błyskawicznie nowych rzeczy na polu zawodowym,
 • stajesz się pewny siebie,
 • emanujesz wewnętrznym optymizmem i wiarą w swoje siły i możliwości,
 • działasz na większym luzie,
 • oszczędzasz czas swój i firmy,
 • budujesz jej przewagę na rynku poprzez szybszą adaptację do zmian,
 • budzisz zaufanie klienta i
 • tworzysz obraz firmy, zatrudniającej utalentowanych i sprawnych intelektualnie ludzi. A
  poza tym
 • Oszczędzasz pieniądze lub lepiej wykorzystujesz to, w co zainwestowałeś.

Człowiek, który źle się uczy, źle, nieumiejętnie wykorzystuje mózg w procesie uczenia się, niekiedy już po 24 godzinach zapomina 80% nowo zdobytej wiedzy. Jeśli więc firma wpakowała 20 tysięcy złotych w szkolenie personelu, to tak, jakby po kilku dniach 16 tysięcy wyrzuciła w błoto...

Cele
(a)dać podstawy wiedzy o nowoczesnych technikach uczenia się przede wszystkim od strony praktyki,
(b) na możliwie licznych przykładach i poprzez stosowne ćwiczenia pokazać, co może pamięć wyćwiczona,
(c) określić siebie jako człowieka uczącego się, tzn. określić własne strategie uczenia się i warunki, w których uczymy się najszybciej i najskuteczniej,
(d) wyposażyć uczestnika w plan samodzielnych ćwiczeń i pracy własnej (tzw. Długofalowy Plan Pracy Własnej I), umożliwiających doskonalenie zdobytych umiejętności i drogę do mistrzostwa. Perfect Student.

Efekty
Stosując w praktyce wyuczone Nowoczesne Techniki Uczenia się  uczestnicy po ukończeniu kursu zaczynają zdobywać nową wiedzę INACZEJ, tzn. o wiele szybciej, skuteczniej i przyjemniej, niezależnie od wieku, rodzaju i zakresu przedmiotu i w stylu "raz, a dobrze".

Pierwsze efekty już w kilkanaście dni po rozpoczęciu kursu. Po ukończeniu zupełnie inne nastawienie do nauki i własnych możliwości, i kilkakrotnie większa skuteczność uczenia się przy niezmienionej motywacji i poziomu zainteresowania tematem.

Program bazowy

Część I przygotowawcza.

Tu m.in.:
Co Ci będzie potrzebne, zanim zaczniesz,
Co to jest Accelarated Learning.,
Jak pracować nad wysoką samooceną
Jak kształtować środowisko sprzyjające twórczej pracy mózgu
Wyobraźnia - dar bogów
Siedem warunków większej skuteczności uczenia się- skrót
Jak notować przy pomocy Map Myśli?
Nauka żonglowania "z książki",
Jak korzystać z kinezjologii edukacyjnej,
Jak wchodzić w stan optymalnego uczenia się?

Część II
Rozbite na 15 modułów szczegółowe omówienie siedmiu kolejnych warunków zwiększenia skuteczności uczenia się, tj.:

 1. Jak rozwinąć i wykorzystywać pełnię danego Ci potencjału, aby uczyć się "całym sobą".
 2. Jak rozpoznać i stosować własne strategie uczenia się
 3. Główne metody i techniki skutecznego uczenia się, w tym zasady Accelarated Learning
 4. Jak dysponować najważniejszymi zasobami, pozwalającymi uczyć się INACZEJ czasem oraz energią fizyczną i psychiczną
 5. Gdzie i jak odkrywać motywację i entuzjazm do nauki
 6. Jak kształtować zmiany osobowości i charakteru, aby stawać się "uczniem doskonałym"
 7. Jak skutecznie wypoczywać i "doładowywać akumulatory" po wysiłku uczenia się

A w szczegółach m.in:
Poznanie podstaw trzech głównych systemów pamięciowych: Łańcuchowej Metody Skojarzeń, Zakładkowej Metody Zapamiętywania i Techniki Słów Zastępczych i ćwiczenia praktyczne, ze szczególnym akcentem na pobudzenie wyobraźni, synergię lewej i prawej półkuli mózgu i elementy twórczego myślenia,

 • Jak skutecznie poprawić koncentrację
 • Jak budować nawyki i przyzwyczajenia "skutecznej nauki"
 • Jak zapamiętywać liczby - a więc ceny, stopy procentowe, indeksy giełdowe, numery
  telefonów i kont, numery katalogowe, kody literowo-liczbowe, daty, dane liczbowe wielkości fizycznych i chemicznych, wzory, formuły, itp.,
 • Jak zapamiętywać przepisy prawne, informacje podatkowe, zasady ubezpieczeń, itp.
 • Jak zapamiętywać bez zbędnych notatek teksty przemówień, wykłady, przebieg narad i posiedzeń, treść czytanych materiałów, raportów, artykułów, itp.
 • Jak opanowywać terminy i słowa obcojęzyczne w tempie 1000 słów w 1000 minut,
 • Zrezygnuj z notatek i kalendarza - najlepszym notesem jest Twój mózg.. Cały swój tygodniowy terminarz możesz mieć po prostu w głowie.
 • W życiu nie tylko zawodowym liczy się również to, kogo znasz i co o nim wiesz - opanuj sztukę zapamiętywania imion i nazwisk, tytułów i stanowisk, miejsc, nazw firm, wydziałów, itp.
 • Jak rozpoznawać ludzi przez telefon,
 • Ta mała, okropna rzecz w życiu- roztargnienie i sposób, jak z nim walczyć.
 • Jak samodzielnie ustalać misję/wizję własnego życia i określać główne role i cele życiowe
 • Jak uczyć się w stanie przepływu i stawać się uczniem autotelicznym
 • Jak zdawać egzaminy
 • Jak efektywnie powtarzać
 • Jak zapamiętywać sny, aby poprawić pamięć
 • Jak wykorzystać pracę wyobraźni i metody twórczego zapamiętywaniu w radzeniu sobie z dysgrafią i dysleksją.

Część III

 • Porządkowanie i utrwalanie wiedzy oraz samodzielne ćwiczenia i zadania na bazie Długofalowego
 • Planu Pracy Własnej, z konsultacją internetową.
 • Wybrane zadania z konkurencji Mistrzostw Świata w Zapamiętywaniu
 • Czas na show! - jak zaimponować innym i sobie - lista popisów pamięciowych
 • Przygotowania do sprawdzianu końcowego
 • Uniwersalne prawa umysłu, pozwalające zrozumieć "jak to wszystko działa i o co tak naprawdę chodzi"

Forma treningu

Po przerobieniu każdego modułu uczestnik pisze i nadsyła prace kontrolne, pozwalające na notowanie postępów i korygowanie tempa nauki. Prace te to odpowiedzi na pytania dotyczące przerobionego materiału oraz opis sposobu zapamiętywania (pracy wyobraźni i skojarzeń) konkretnych zadań i wyzwań pamięciowych. Skala ocen: (bardzo) dobry - idziesz dalej, dostateczny - jeszcze musisz powtórzyć. Niektóre zadania mają formę tylko zaliczeń.

Nastaw się na formułę: wiele wymagamy, ale i wiele pomagamy.
Masz być naprawdę dobry!

Czas trwania kursu

Opanowanie programu bazowego to 6-8 tygodni, Długofalowy Plan Pracy Własnej, ew. konsultacje i przygotowanie do sprawdzianu końcowego - 4 tygodnie. Jednak tempo i intensywność treningu ustalasz sobie sam - decyduje o tym jakość twoich prac kontrolnych. Nawet 20 minut dziennie przynosi doskonałe rezultaty. Nie jest ważne ile się uczysz, ale jak.

Materiały seminaryjne

Każdy uczestnik otrzymuje skrypt, wybrane Mapy Myśli i arkusze do ćwiczeń, materiał do ćwiczeń specjalnych na CD oraz kasetę "Superpamięć dla każdego". Po ukończeniu kursu otrzymasz również dyplom.

W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt