Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


Entuzjazm, pasja, charyzma -Seminarium pełne


Zarządzanie na dzisiejsze czasy: rozwijać wspólne wizje, mówiąc tym samym językiem, i motywować innych do wspólnej realizacji wyznaczonych celów, z pasją i entuzjazmem.

Prowadzenie

Marek Szurawski


Cele szkolenia

 1. przekazać podstawy wiedzy jak odkrywać i rozwijać siłę swojej osobowości, unikalności i potencjału

 2. pomóc ukierunkować działania zmierzające do samodzielnego ustalenia misi i wizji własnego życia

 3. odkrywać zapomniane marzenia i pragnienia, zainspirować do życia z rozmachem,

 4. wyćwiczyć mechanizmy myślenia i zachowania, wyzwalające w innych entuzjazm, pasję i charyzmę.

(e) wyposażyć uczestnika w plan samodzielnych ćwiczeń i pracy własnej (tzw. Długofalowy Plan Pracy Własnej (14 – 28 dni), umożliwiających uporządkowanie i doskonalenie zdobytych umiejętności oraz wypracowanie nowych nawyków.


Efekty

Pierwsze efekty po 3 - 4 tygodniach samodzielnych ćwiczeń (przy założeniu konsekwencji, wytrwałości i utrzymania właściwego poziomu motywacji i zainteresowania).

Korzyści dla firmy: tylko pracownik z charyzmą i umiejętnością inspirowania innych, pewny siebie, emanujący wewnętrznym optymizmem, rozluźniony i wierzący w swoje siły i możliwości otworzy wszelkie drzwi, wzbudzi pełne zaufanie klienta, przekaże mu unikalną „wartość dodaną”, stworzy nośną i samonapędzającą się atmosferę pracy i obraz firmy, zatrudniającej utalentowanych, sprawnych intelektualnie ludzi z misją i radością życia. Kto oprze się takiej firmie?


Program


Nie ma ludzi „wypalonych”; są tylko ci, którzy zatraciwszy wiarę w swoje możliwości i własne, wielkie cele, wiarę we wsparcie ludzi i świata poddali się rozczarowaniom i lękom, przestali dbać o siebie, i stracili entuzjazm i pasję działania.

I. Potrzeba charyzmy. Charyzma i inspiracja to najlepsze bodźce, pozwalające ludziom osiągać niezwykłe wyniki

II. Pierwsze spotkanie z boginią Charis. Co to znaczy oczarowywać ludzi?

1. Atrybuty osobowości charyzmatycznej. Jak je rozumieć i rozwijać

 • Entuzjazm. Kiedy wszystko idzie jak z płatka...

 • Fascynacja. Siła własnego wyrazu

 • Motywacja. Aby przekonać innych, wpływać na ich myśli i uczucia, inspirując do działania.

 • Siła osobowości i autorytet. Nadawać życiu sens. Sprostać najwyższym wymaganiom

 • Odwaga. Aby pociągnąć innych

 • Samoorganizacja i zarządzanie czasem. Najpierw kieruj sam sobą.

 • Udzielanie pochwał. Zaspokoić głód uznania. I dawać radość.

 • Wizjonerstwo – I had a dream...

 • Wysoka inteligencja interpersonalna. Kiedy inni lgną do ciebie...

 • Ciągła praca nad sobą Najpierw wiele wymagaj od siebie...

 • Emocjonalność. Jak trafiać do serc ludzi

 • Odprężenie, działanie w stanie relaksu Poczucie bezpieczeństwa dla siebie i innych

 • Synergiczny mózg Podwoić swoje możliwości

 • Intuicyjność. Odkryj nauczyciela w sobie...

 • Sugestywność. Wszyscy ulegamy sugestiom. Ale jak je odróżniać od manipulacji?

 • Kreatywność. Twórcze myślenie Nie szukaj odpowiedzi. Twórz pytania...

 • Etyka i moralność zachowań. Nigdy od tego nie uciekniesz. Więc weź się za to teraz.

 • Magnetyzm ciała Siła twojej fizyczności

 • Troska o siebie i innych. Najpierw to pierwsze, potem drugie./.


Być piratem i don Kichotem własnej duszy


III. Czy można się tego nauczyć?

Jak myśli człowiek?

Jak rodzą się nawyki?

Trójkąt Sukcesu

Marzenia, pragnienia, cele, role, wartości i przekonania

Misja/wizja życia - droga przeznaczenia

Pobudzanie pełni własnego potencjału

Jak kształtować pożądane cechy osobowości i charakteru. Co to jest osobowość
autoteliczna?. Jak zwalczać strach i obawy?

Pozytywne nastawianie: jak wykorzystywać zalety i ograniczać wady?

Trening mentalny

Mądrość: percepcja, rozumienie przyczyn, prawda i dobro

Stan alfa i siła autosugestii

Efekt Kennedy’ego – rozwinięcie i poszerzenie

Jedna minuta dla siebie – jedna minuta dla ciebie.

Mistrzostwo osobiste. Napięcie twórcze

Podstawy pracy z głosem, spojrzeniem i mową ciała

Jak tworzyć pobudzające i wspierające budzenie entuzjazmu środowisko (wewnętrzne
i zewnętrzne)

Powiedz zdrowiu tak. Zasady diety mentalnej i podstawy kształtowania osobowości
uzdrawiającej.


Wiedza jest ważna, podobnie jak i umiejętności.

Ale to entuzjazm otwiera wszystkie drzwi...


IV. Charyzma w życiu zawodowym

Nowy typ menadżera

Zarządzanie sugestywne

Jak promieniować?

Pobudzanie pełni potencjału

Jak stać się kulką śniegową (albo skrzydełkiem motyla)?

Kreuj podobnych sobie czyli jak budzić entuzjazm w innych ?


Istnieje wiele dróg prowadzących do tego samego celu. Trzeba tylko iść


V. O co naprawdę chodzi? Droga do szczęścia i radości istnienia. Dla siebie, innych i świata


Forma*

seminaria 2 - dniowe (15 godzin), stacjonarne lub wyjazdowe, w Polsce i zagranicą. Program każdej z tej opcji jest poszerzony o przygotowanie wstępne uczestników przed seminarium (przez internet), a po seminarium samodzielną realizację Długofalowego Planu Pracy Własnej. Możliwy jest jeszcze jeden dodatkowy dzień uzupełniający (ok. 5 godzin), połączony z egzaminem i wręczeniem certyfikatów Ten „follow – up” day odbywa się nie później niż 30 dni po seminarium zasadniczym (może mieć miejsce w firmie), a Plan Pracy Własnej i przygotowanie do testów końcowych konsultowane są poprzez internet.


Wyróżniki szkolenia:

Szybkość, łatwość i skuteczność przekazu i uczenia się dzięki wykorzystaniu najlepszych wzorów metody Accelerated Learning. W przypadku seminariów wyjazdowych specjalny program zajęć ruchowych i relaksacyjnych, m.in. nauka żonglowania, ćwiczenia ze skakanką, podstawy treningu aikido z kijem.


Materiały seminaryjne

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów pomocniczych w postaci skryptu, kompletu flamastrów, kasety i CD z materiałami do ćwiczeń

Po zakończeniu seminarium słuchacze otrzymują dyplom uczestnictwa.


Forma*

seminaria 2 - dniowe (15 godzin), stacjonarne lub wyjazdowe, w Polsce i zagranicą. Program każdej z tej opcji jest poszerzony o przygotowanie wstępne uczestników przed seminarium (przez internet), a po seminarium samodzielną realizację Długofalowego Planu Pracy Własnej. Możliwy jest jeszcze jeden dodatkowy dzień uzupełniający (ok. 5 godzin), połączony z egzaminem i wręczeniem certyfikatów Ten „follow – up” day odbywa się nie później niż 30 dni po seminarium zasadniczym (może mieć miejsce w firmie), a Plan Pracy Własnej i przygotowanie do testów końcowych konsultowane są poprzez internet.


Wyróżniki szkolenia:

Szybkość, łatwość i skuteczność przekazu i uczenia się dzięki wykorzystaniu najlepszych wzorów metody Accelerated Learning. W przypadku seminariów wyjazdowych specjalny program zajęć ruchowych i relaksacyjnych, m.in. nauka żonglowania, ćwiczenia ze skakanką, podstawy treningu aikido z kijem.


Koszt: do ustalenia


Materiały seminaryjne

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów pomocniczych w postaci skryptu, kompletu flamastrów, kasety i CD z materiałami do ćwiczeń

Po zakończeniu seminarium słuchacze otrzymują dyplom uczestnictwa.


Więcej: fax.814422194, kom. 500 214 763, 502234425, tel. 793832950, również marek@eccehomo21.pl

W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt