Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


Myślenie kreatywne w biznesie i zarządzaniu seminarium st. II

Seminarium ma charakter warsztatowy i interaktywny, i podobnie jak seminarium st. I, składa się z trzech części. Część pierwszą wypełnia omówienie podstawowych warunków optymalizujących działanie naszej kreatywności oraz prezentacja i charakterystyka podstawowych narzędzi kreatywnego myślenia uzupełnionych o najważniejsze techniki wspomagające, ze szczególnym uwzględnieniem metod twórczej pracy zespołu. Część druga to szczegółowy opis etapów twórczego rozwiązywania problemu oraz ilustracja praktyczna na bazie wybranych zadań, łącznie z procedurą oceny i selekcji pomysłów oraz głównych kroków wdrożeniowych. Część trzecia to samodzielne ćwiczenia i zadania utrwalające w oparciu o Długofalowy Plan Pracy Własnej II.


Cele: poszerzenie i uzupełnienie programu st. I, ze szczególnym omówieniem i rozwinięciem metod

specjalnych.


Program:

Korzyści wynikające ze stosowania technik twórczego myślenia w biznesie i zarządzaniu

Gdzie i kiedy stosować techniki kreatywnego myślenia

Kreatywne myślenie w zarządzaniu organizacjami uczącymi się


Warunki stymulujące optymalne wyniki kreatywnego myślenia

Koncentracja umysłu na zadaniu (pobudzenie Świadomości Pierwotnej) – kolejne ćwiczenia i metody.

Organizacja czasu: metoda 20/80 w kreatywnym myśleniu,

Praca nad właściwymi cechami osobowościowymi i charakterologicznymi oraz automotywacją i
samodyscyplina

Główne narzędzia kreatywnego myślenia - uzupełnienie

Burza mózgów – zasady, działanie, szczegóły.

„Odwrócona” burza mózgów

Zasada odwrotności.

Wykorzystywanie przeciwieństw

Analogie

Wykorzystanie metafor


Najważniejsze techniki wspomagające - uzupełnienie

Myślenie „życzeniowe”

Rozwiązywanie problemów nieistniejących

Szklana kula (wizualizacja przyszłości)

Zakładanie masek

Twórcze wykorzystanie snów i intuicji

Rola i wykorzystanie poczucia humoru


Prezentacja specyficznych kierunków twórczego myślenia

Metoda de Bono – myślenie wynalazcze i projektujące

Metoda Einsteinowska – łamanie reguł

Metoda Leonarda da Vinci – poszukiwanie związków

Metoda sokratesowskie – sztuka zadawania pytań

Metoda Very Birkendbuhl (KaWa)– alogiczne myślenie skojarzeniowo-obrazowe

Metoda Gerarda Nierenberga –wykorzystanie struktur, relacji i procedur w otaczającej
rzeczywistości

Metoda Disneya – kreatywność kontrolowana – metoda scenopisów

Myślenie niewerbalne poprzez „rysowanie myśli” - wizualny „język równoległy”na etapie
sformułowania problemu/zadania (Insight) w myśleniu prawopółkulowym

Najważniejsze procedury oceny i selekcji pomysłów oraz głównych kroków
wdrożeniowych.


Kolejne przykłady, komentarze, wyjaśnienia i ćwiczenia praktyczne na bazie
wybranego zadania z obszaru biznesu i zarządzania, i z zakresu jak niżej:

Zidentyfikowanie nowych i przynoszących zyski możliwości rynkowych dla produktu

Zwiększenie lub zreorganizowanie sprzedaży

Zwiększenie motywacji pracowników

Zredukowanie kosztów dzięki wydajniejszym/skuteczniejszym technologiom


Efekty: dzięki kolejnym umiejętnościom praktycznym słuchacze seminarium pracując twórczo i z entuzjazmem, wchodzą na samodzielną drogę autokreacji, zwiększają skuteczność działań na każdym polu, nie tylko zawodowym, szybciej adoptują się do zmian i stają się Ludźmi Przyszłości, kształtującymi oblicze świata.


Forma: seminaria dwudniowe (16 godzin), o następującej strukturze programowo- czasowej:

Etap I - przygotowawczy, przed seminarium. Komentarze, zadania, testy i ćwiczenia wstępne z wykorzystaniem specjalnej platformy internetowej dla uczestników szkolenia.

Etap 2 - seminarium właściwe..

Jeśli szkolenie odbywa się poza firmą i w stosownych warunkach, zachęcamy uczestników do prostych ćwiczeń i ruchu na wolnym powietrzu, praktycznie w każdej przerwie. Zabawy ruchowe obejmują naukę żonglowania, trening ze skakanką, ćwiczenia z kijem (podstawy treningu aikido), tańce integracyjne, ćwiczenia z serii qi-gong oraz „tybetańskie” i specjalne ćwiczenia relaksujące. Dzięki temu uczestnicy wyjeżdżają z o wiele większym ładunkiem pozytywnej energii niż w momencie przyjazdu.

Etap 3 - Samodzielna praca i ćwiczenia w oparciu o Długofalowy Plan Pracy Własnej (21 dni), uzupełniony o konsultację internetową i zakończony testem internetowym i wręczeniem certyfikatów.


Maksymalna ilość uczestników: 16 osób


Wyróżniki szkolenia: Szybkość, łatwość i skuteczność przekazu i uczenia się dzięki wykorzystaniu najlepszych wzorów metody Accelerated Learning


Koszt: do ustalenia, po określeniu szczegółów. Koszt całości obejmuje takie elementy jak:

  • Analiza potrzeb szkolenia

  • Szkolenie zasadnicze

  • Materiały dydaktyczne i pomocnicze

  • Pomiar efektów szkolenia

  • Konsultacje telefoniczne i mejlowe z trenerem


Materiały seminaryjne: skrypt, Mapy Myśli i arkusze do ćwiczeń, kasety magnetofonowe, program ćwiczeń na CD i dyskietkach, materiały do prac domowych.

Materiał dodatkowy: każdy uczestnik seminarium otrzymuje również program specjalny „Twórcze gospodarowanie czasem” (CD).


Więcej:  fax.814422194, kom. 500 214 763, 502 234 425, tel. 793832950,również marek@eccehomo21.pl


W programie szkolenia opcja specjalna: wieczór marynistyczny Marka Szurawskiego p/t: "Rejs ku Wyspom Szczęśliwym". Muzyczne opowieści o morzu, ludziach i okrętach. W programie szanty, pieśni kubryku i piosenki żeglarskie przy dźwiękach koncertiny, zabawy, konkursy, tańce marynarskie, historie z gatunku „basket belonga titi...” i uroczyste przyjęcie członków-kandydatów do Kongregacji Miłośników Krzewienia Kultury Picia Rumu "WRAK". Czyli „Trzymaj się nas, a będziesz miał potąd!” Więcej www.fkm.com.plUwaga 1: program może ulec poszerzeniu i.lub zmianie

odpowiednio do potrzeb i bieżących zadań i wyzwań firmy

Uwaga 2: odpowiednio do zainteresowania i potrzeby proponujemy również seminaria 1 - 2-dniowe (8-15 godzin), z programem omawiającym szczegółowo wykorzystanie w obszarze działań firmy: metodę Einsteinowską, metodę Gerarda Nierenberga i myślenie niewerbalne poprzez rysunek („rysowanie myśli” jako wizualny język równoległy), wykorzystywane na etapie formułowania problemu/zadania (Insight).

Szczegóły programu na życzenie.

W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt