Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


Pamięć dla sukcesu - Nowoczesne metody pamięciowe w biznesie i zarządzaniu Stopień II


Program szkoleniowy dla absolwentów seminarium I. stopnia,

studentów, pracowników firm, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji pozarządowych


Prowadzenie: Marek Szurawski


Program:

 • kolejne ćwiczenia zwiększające skuteczność posługiwania się znanymi już technikami pamięciowymi,
 • nowe dziedziny zastosowań technik pamięciowych,
 • o jeszcze szybszym uczeniu się języków obcych
 • zasady uczenia się równoległego
 • podstawy Organicznej Techniki Studiowania i i Techniki Indeksowania Danych,
 • doskonalenie technik pozwalających sprawnie osiągać stan czujnej relaksacji, niezbędny przy szybkim uczeniu się i regeneracji sił
 • jak radzić- sobie ze stresem,
 • jak „zapominać- to, co cię męczy, ogranicza i przeszkadza,
 • pobudzenie intuicji i ćwiczenia dostępu do pamięci podświadomej i „pamięci przyszłości”,
 • powiązanie nowego stylu i sposobu uczenia się z drogą autokreacji i samorozwoju.
 • specjalne ćwiczenia koncentracji, m.in. sztuka obserwacji i doskonalenie sztuki rysunku,
 • pamięć a kreatywność – jak jedno rozwija drugie..
 • techniki pamięciowe w procesach zarządzania,
 • metody wspomagające: wybrane techniki twórczego myślenia i rysowania, poprawiające jakość, szybkość i siłę skojarzeń.
 • specjalny program zabaw ruchowych i ćwiczeń relaksacyjnych, m.in. żonglowanie, tańce integracyjne, ćwiczenia qi – gong, ew. skakanka i ćwiczenia z kijem (podstawy aikido).
 • 50 sytuacji w pracy menadżera wymagające sprawnej pamięci i jak sobie z nimi radzić

Cele: (a) rozwinąć i udoskonalić umiejętności praktyczne, związane z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na seminarium I. stopnia, (b) określić siebie jako człowieka świadomego własnych ról, systemu wartości i celów życiowych (c) wyposażyć uczestnika w plan samodzielnych ćwiczeń i pracy własnej (tzw. Długofalowy Plan Pracy Własnej II), umożliwiających i ułatwiających rozwój pełni własnego potencjału i oryginalności


Efekty: dzięki kolejnym umiejętnościom praktycznym słuchacze seminarium działając z entuzjazmem i bardziej twórczo, wchodzą na samodzielną drogę autokreacji, stając się prawdziwymi Ludźmi Przyszłości, kształtującymi oblicze świata.

Korzyści dla firmy: tylko człowiek szczęśliwy i zadowolony z życia może zrealizować misję firmy, w której jest zatrudniony


Forma*: seminaria 2-3 – dniowe (16 - 24 godzin), 7 - tygodniowe (26 godzin) i 10 – dniowe, stacjonarne i wyjazdowe, w Polsce i zagranicą.


Wyróżniki szkolenia: Szybkość, łatwość i skuteczność przekazu i uczenia się dzięki wykorzystaniu najlepszych wzorów metody Accelerated Learning. W przypadku seminariów wyjazdowych kontynuacja specjalnego programu zajęć ruchowych i relaksacyjnych, m.in. nauka żonglowania, ćwiczenia ze skakanką, podstawy treningu aikido z kijkiem, podstawy treningu atogennego oraz zasady kształcenia osobowości uzdrawiającej.


Koszt: do ustalenia


Materiały seminaryjne: uczestnicy otrzymują komplet materiałów pomocniczych w postaci skryptu, kompletu flamastrów, książki „Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski” Marka Szurawskiego (lub podobnej) i kasety „Bądź dobrej myśli”.


Po zakończeniu seminarium słuchacze otrzymują dyplom uczestnictwa.


Pozostałe szczegóły: na stronach www.homo21.com.pl lub pod telefonami: , fax. 814422194, kom. 500 214 763, 502 234 425, tel.793832950, również marek@eccehomo21.plQ.B.F.F.F.SMówimy: wiedza to potęga. To prawda.

Ale największą potęgą jest wiedza o wiedzy czyli jak się uczyć!


Uwaga 1: uczestnicy tego seminarium powinni znać podstawowe elementy programu aby z korzyścią uczestniczyć w kursie II. stopnia, aby nie był to czas stracony ani wyrzucone pieniądze,u stopnia I.,

*Uwaga 2:. (a) w razie potrzeby zajmujemy się organizacją spraw bytowych na sesjach wyjazdowych

(b) seminarium 10 dniowe organizowane jest także w połączeniu z kursem spadochronowym, nauką nurkowania swobodnego lub rejsem na „Zawiszy Czarnym” i innych żaglowcach po egzotycznych akwenach świata

- Szczegóły również na stronach www.homo21.com.pl
Kompleksowe techniki pamięciowe

w samodzielnym uczeniu się języków obcych


Człowiek, który zna dwa języki,

jest wart dwóch ludzi..

Napoleon1000 słów w 1000 minut? To już przeszłość. Możesz o wiele szybciej!


Założenia i główne elementy programu


Co sam stworzysz, nie zapomnisz!


Mimo, że hasło 1000 słów w 1000 minut brzmi bardzo reklamowo, tempo takiego uczenia się języka obcego jest nie tylko realne, ale leży całkowicie w możliwościach każdego tzw. przeciętnego umysłu.. Kluczem jest wykorzystanie w procesie uczenia się wszystkich możliwości mózgu, a zwłaszcza potencjału prawej półkuli, zarządzającej m.in. światem naszej wyobraźni, fantazji i poczuciem humoru, uruchamianych w stanie pełnego rozluźnienia ciała i umysłu. Program obejmuje część teoretyczną i praktyczną (w tym ćwiczenia, pracę własną, konsultacje i sprawdziany), na bazie spotkań seminaryjno-warsztatowych lub 10-dniowych obozów specjalnych.


W tej metodzie procentuje wysiłek twórczej nauki,

związany przede wszystkim z samodzielną pracą wyobraźni i otwartość na zmiany.

Bowiem jeśli chcesz uczyć się języka szybciej i skuteczniej, musisz

UCZYĆ SIĘ INACZEJ niż dotąd. A to znaczy bez „kucia”… I przechodząc na innym poziom zaufania do swoich możliwości.


 • podstawy nowoczesnych technik uczenia się, w tym m.in. etapy i mechanizmy zapamiętywania, rozpoznawanie głównego kanału sensorycznego, własnego stylu myślenia i profilu osobowości, budujących własną strategię uczenia się oraz sposoby ustalania misji i celów życiowych, determinujących m.in. cele nauki

 • warunki zwielokrotnienia skuteczności uczenia się w praktyce

 • ćwiczenia na pobudzenie prawej półkuli mózgu oraz poprawę synergii L/P

 • ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i siłę skojarzeń

 • dokładne omówienie techniki kluczowej, tj. Techniki Słów Zastępczych (TSZ)

 • co to jest stan „czujnej relaksacji”, jak go osiągnąć i wykorzystywać w procesie uczenia się

 • samodzielne uczenie się min. 500 słów w obcym języku, w tempie 1 słowo/minutę, z powtórką i sprawdzianem pod koniec seminarium/Obozu

 • bieżące konsultacje internetowe

 • prowadzenie zajęć w języku angielskim, odpowiednio do stanu zaawansowania słuchacza

 • aktywne wykorzystywanie materiałów szkoleniowych

Uwaga: dobór 1000 słów nie jest przypadkowy. Chodzi o ten tysiąc słów, który pozwala zrozumieć 80% rozmowy w obcym języku na poziomie codzienności...


Forma: cykl pięciu spotkań roboczych (6 godzin pełnego programu dziennie), uzupełnionych o pracę własną (możliwe poszerzenie tego cyklu o konwersatorium dla zaawansowanych) lub 10-dniowy specjalny obóz językowy latem lub zimą.


Udział w programie przynosi także wiele sprawdzonych korzyści dodatkowych: oprócz pobudzenia prawej półkuli mózgu i dostępu do jej nowych obszarów, rzutujących na większą kreatywność na co dzień, zwiększysz optymizm życiowy, samoocenę i zaufanie we własne siły, ale przede wszystkim poznasz metodę, dzięki której szybko i samodzielnie będziesz w stanie uczyć się dowolnego języka w przyszłości.


Języka obcego możesz uczyć się nie tylko szybciej i skuteczniej, ale przede wszystkim przyjemniej, w radosnej zabawie z umysłem i wyobraźnią oraz w stanie pełnego rozluźnienia i wypoczynku.Wyróżniki szkolenia: Szybkość, łatwość i skuteczność przekazu i uczenia się dzięki wykorzystaniu najlepszych wzorów metody Accelerated Learning. W przypadku seminariów wyjazdowych kontynuacja specjalnego programu zajęć ruchowych i relaksacyjnych, m.in. nauka żonglowania, ćwiczenia ze skakanką, podstawy treningu aikido z kijkiem, podstawy treningu autogennego oraz zasady kształcenia osobowości uzdrawiającej.


Forma*: seminaria 2-3 – dniowe (16 - 24 godzin), 7 - tygodniowe (26 godzin) i 10 – dniowe, stacjonarne i wyjazdowe, w Polsce i zagranicą.


Koszt: do ustalenia


Materiały seminaryjne: uczestnicy otrzymują komplet materiałów pomocniczych w postaci skryptu, kompletu flamastrów i specjalnego załącznika CD z materiałem leksykalnym.


Po zakończeniu seminarium słuchacze otrzymują dyplom uczestnictwa.

Więcej: tel. ,fax. 814422194, kom. 500 214 763, 502 234 425, tel. 793832950, również marek@eccehomo21.pl

W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt